The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Nakaz zaciemniania mieszkań - 28 sierpnia

Z rozkazu niemieckich władz policyjnych, Judenrat wezwał ludność żydowską do zaciemniania mieszkań; niestosowanie się do zarządzeń władz niemieckich zagrożone było sankcjami:

Władze Policyjne zwróciły uwagę, że w dzielnicy żydowskiej przepisy obowiązujace o zaciemnieniu ulic nie są należycie przestrzegane.

Wobec powyższego Rada Żydowska [...] przypomina ludności żydowskiej konieczność przepisowego zaciemniania wszelkich lokali i nadmienia, że za nieprzestrzeganie zarządzeń o zaciemnieniu - grozi surowa kara.