The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Młodociany woźny-defraudant przed sądem

18-letni Jan Guziak pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "Vesta" w Lublinie w charakterze woźnego. (…) W lipcu ub. roku Guziak otrzymał sumę 4000 zł, które miał wpłacić do jednego z banków. Guziak, pod wpływem kina  i sensacyjnych powieści, marzył oddawna o podróżach w dalekie kraje, awanturniczych przygodach itd. Znalazł się w posiadaniu stosunkowo dużej sumy pieniędzy, romantyczny młodzieniec postanowił urzeczywistnić swoje marzenia, zdefraudował więc pieniądze i wyjechał z niemi do Poznania do swego przyjaciela ze Szkoły Rzemieślniczej. Tam wspólnie wydali większą część pieniędzy na ubranie i różne bezwartościowe drobiazgi w rodzaju przyrządów do manicure itp., poczem zaczęli się przygotowywać do wstąpienia do filmu. Tymczasem "Vesta" zawiadomiła władze policyjne lubelskie, które wysłały w ślad za zbiegłym Guziakiem wywiadowcę Aleksandra Komorowskiego. Wywiadowca po przybyciu do Poznania, odnalazł bez trudu Guziaka, aresztował go i przywiózł do Lublina, gdzie osadzono go na Zamku. W dniu wczorajszym Guziak zasiadł na ławie oskarżonych w lubelskim Sądzie Okregowym, oskarżony z art. 578 cz. III K. K. Bronił adw. Radzki. Sąd, po rozpatrzeniu sprawy, biorąc pod uwagę młody wiek oskarżonego oraz jego nieskazitelną przeszłość, wydał wyrok skazujący Guziaka na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem kary na przeciąg 2 lat.