The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista urzędników Judenratu i ŻSS bez kart żywnościowych

Prezes Judenratu Henryk Bekker poinformował Oddział Rozdawnictwa przy Zarządzie Miejskim, że grupa 44 urzędników Judenratu i Żydowskiej Samopomocy Społecznej oraz członkowie ich rodzin nie otrzymali na miesiąc maj kart żywnościowych: 1/ Ajnsztajn: Dawid Tewel, Fiszel, Frajda [zam. Lubartowska 41], 2/ Aronzon: Lejb, Rachela Fajga, Samuel Jakub [zam. Św. Mikołaja 22], 3/ Aspis: Azryel, Eliasz, Mojżesz, Pesa [zam. Św. Mikołaja 9], 4/ Bajko: Frajda Estera, Josef, Lejb, Mojżesz, Sara [zam. Grodzka 19], 5/ Berger: Dyna, Felicja, Marian, Mendel [zam. Św. Mikołaja 9], 6/ Cukierfajn: Chaja, Chana, Golda, Jerzy, Rojza [zam. Grodzka 13], 7/ Cymerman: Jehuda, Pesa [zam. Szeroka 41], 8/ Dobrzyńska: Artur, Bajla oraz Kenigsberg Kopel [zam. Pl. Targowy 5], 9/ Ejger: Basia, Ber, Chana, Gitla [zam. Grodzka 15], 10/ Fryszberg Nachman, Fernand: Cypojra, Hersz [zam. Grodzka 17], 11/ Gutharc: Gustawa Gitla, Szmul [zam. Św. Duska 12], 12/ Gliksztajn: Aleksander, Ida, Mojżesz, Ruth [zam. Probostwo 10], 13/ Goldberg Fiszel, Hena [zam. Jateczna 7], 14/ Gewerc: Ita, Jakub, Mordko Wolf, Rachela oraz Sadowska Jochweta [zam. Furmańska 10], 15/ Goldman: Chaja, Hadasa [zam. Zamkowa 6] oraz Krymałowski: Berek, Hena [zam. Jateczna 7], 16/ Horowicz: Celina, Fajga, Mendel [zam. Bernardyńska 24], 17/ Hochgemajn Izaak [zam. Grodzka 16], 18/ Halbersztadt: Dobra Łaja, Estera [zam. Lubartowskiej 21], Gitla, Majer, Samuel Ber [zam. Św. Mikołaja 15], 19/ Kryształ: Ałta, Dwojra, Icek Dawid, Pesa, Rywka, Sura, Terca [zam. Grodzka 13], 20/ Kornblit Izaak [zam. Szeroka 24], 21/ Korn: Ita, Menia, Nachman Wolf [zam. Grodzka 19], 22/ Kohen: Juda Aria, Róża, Trajna [zam. Czwartek 18], 23/ Lubliner: Mordechaj, Nechuma, Serla [zam. Grodzka 15], 24/ Lam: Chaim, Ernestyna, Ludwik Norbert, Matla, Sura, Szloma [zam. Grodzka 15], 25/ Mełamed Srul Natan [zam. Cyrulicza 4], 26/ Majzels: Dawid Symcha, Jojna, Lejb, Rojza [zam. Lubartowska 23], 27/ Pelc: Chana Hadasa, Maria Rojza, Mojżesz Aron, Szyja Chaskiel [zam. Lubartowska 41], 28/ Rapaport: Brandla, Chana Hinda, Majer, Sara [zam. Grodzka 15], 29/ Rapaport Rochma [zam. Cyrulicza 1], 30/ Rozenbaum Ela [zam. Cyrulicza 1], 31/ Rubinlicht: Estera, Dawid, Lejb, Łaja [zam. Nowa 23], Szlezynger Sara oraz Rubinlicht Icek Majer [zam. Czwartek 15], 32/ Rochman: Abram Jakub, Cyrla, Dawid, Fajga, Małka, Samuel [zam. Grodzka 19], 33/ Szobman: Elimelech, Fajga, Lejzor Rachmil, Mendel Majer, Chil Lejb [zam. Czwartek 4], 34/ Szpiro Moszek oraz Szyfman Bajła [zam. Grodzka 17], 35/ Szyldkraut Bajła [zam. Lubartowska 15], 36/ Trachtenberg: Kelman, Sara [zam. Grodzka 16], 37/ Turkeltaub: Hersz, Nusyn, Sura Chaja [zam. Grodzka 30], 38/ Trall: Chaskel, Szymon, Złata [zam. Grodzka 17], 39/ Winer: Ber Wolf, Estera [zam. Grodzka 20], 40/ Weksler Abram, 41/ Wizenblit: Danuta, Ita, Pinches, Rywka, Złata [zam. Grodzka 13], 42/ Zylberberg: Dawid, Dyna, Srul [zam. Grodzka 16], 43/ Zakalik: Abram, Chana [Chaja] Fajga, Josek oraz Szternbaum Dwojra Ita [zam. Ruska 23], 44/ Zyserman: Elka Dyna, Izaak, Mordko, Sara [zam. Grodzka 19]. Spowodowane było to ich przeprowadzką, która wynikała z utworzenia getta.

Participants

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event