The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Lista pracowników Szpitala Żydowskiego

Zgodnie z zachowaną listą pracowników, w Szpitalu Żydowskim z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 53, działającym przy Judenracie zatrudnione były następujące osoby: 1/ Dr Prussak Salomon Szulim /dyrektor-zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 2/ Dr Ałapin Józef /zam. Cyrulicza 2/, 3/ Dr Atlas Hersz /zam. Kościuszki 5/, 4/ Bodensztajn Nuta /zam. Lubartowska 51/, 5/ Borencwajg Chaim Szloma /zam. Nowa 23/, 6/ Dr Bromberg Szloma /zam. Kościuszki 3/, 7/ Cyjon Rachela /zam. Rybna 4/, 8/ Dobrzyński Aria Lejb /zam. Staszica 8/, 9/ Elbaum Aron /zam. Furmańska 10/, 10/ Edelman Rywka /zam. Lubartowska 46/, 11/ Erlichman Sara /zam. Bychawska 12/, 12/ Feldman Szmul Mendel /zam. Lubartowska 61/, 13/ Dr Fiszman Tejwel /zam. Rybna 1/, 14/ Fleszler Roman /zam. Szeroka 2/, 15/ Fogelgarn Abram Luzor /zam. Zamojska 21/, 16/ Dr Frajdenberg Dawid Josef /zam. Bernardyńska 16/, 17/ Frajdenberg Ruchla /zam. Bernardyńska 16/, 18/ Dr Goldberg Majer /zam. Lubartowska 61/, 19/ Goldkraut Szajna /zam. Al. Racławickie 6/, 20/ Dr Goldwag Szyja Ber /zam. Karmelicka 1/, 21/ Granadsztajn Rena /zam. Szeroka 34/, 22/ Dr Grossman Arpad /zam. Lubartowska 53/, 23/ Grynberg Chana /zam. Lubartowska 53/, 24/ Gutharc Abraham /zam. Kalinowszczyzna 15/, 25/ Halbersztadt Bajla /zam. Lubartowska 38/, 26/ Haus Małka /zam. Lubartowska 27/, 27/ Dr Holcberg Symcha Binem /zam. Staszica 9/, 28/ Honigsztajn Ryfka /zam. Lubartowska 31/, 29/ Horowicz Mendel /zam. Probostwo 19/, 30/ Kac Fajga /zam. Górna 13/, 31/ Dr Kacenelenbogen Rajsa /zam. Legionowa 26/, 32/ Kaufman Judyta /zam. Noworybna 8/, 33/ Kestenberg Czesław /zam. Karmelicka 3/, 34/ Korenblit Brandla /zam. Staszica 8/, 35/ Korenblit Maria /zam. Staszica 8/, 36/ Dr Kurlander Julian /zam. Królewska 15/, 37/ Dr Kurzbauer Hugo /zam. Lubartowska 53/, 38/ Kuźnicka Hinda /zam. Staszica 5/, 39/ Kuźnicki Pejsach /zam. Staszica 5/, 40/ Dr Lewin Mojżesz /zam. Bernardyńska 24/, 41/ Dr Perec Mojżesz /zam. Kościuszki 3/, 42/ Dr Płotkin Nisen /zam. Staszica 9/, 43/ Ponczer Estera /zam. Północna 41/, 44/ Prussak Stefania /zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 45/ Oberleder Chaim Lejb /zam. Lubartowska 45/, 46/ Rozenfeld Frajda /zam. Kozia 4/, 47/ Rozenman Abram /zam. Krakowskie Przedmieście 19/, 48/ Stempelberg Gabryel /zam. Lubartowska 53/, 49/ Szpak Efraim /zam. Nowa 19/, 50/ Szpak Szloma Hersz /zam. Nowa 19/, 51/ Szulewicz Elchanon /zam. Kościuszki 5/, 52/ Dr Taskier Eduars /zam. Lubartowska 53/, 53/ Dr Tenenbaum Hersz /zam. Kościuszki 5/, 54/ Trall Chaskiel /zam. Lubartowska 61/, 55/ Turkieltaub Nusyn /zam. Probostwo 7/, 56/ Uer Dora /zam. Kalinowszczyzna 70/, 57/ Wajnberg Rajzla /zam. Ruska 29/, 58/ Wajngarten Małka /zam. Nowa 23/, 59/ Waksman Mordko /zam. Narutowicza 20/, 60/ Wizenblit Pinches /zam. Staszica 22/, 61/ Wurman Menachem Majer /zam. Lubartowska 15/, 62/ Dr Wurman Mojżesz /zam. Lubartowska 50/, 63/ Zajfen Symcha /zam. Karmelicka 2/, 64/ Zalcman Chana /zam. Lubartowska 61/ oraz 65/ Dr Zygielwaks Szyja Michel /zam. Lubartowska 53/.

Participants

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event