The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Kradzieże - 27 marca 1931

Biniendzie Janowi (Przemysłowa 20) skradziono 6 gołębi wartości 100 zł. Dworzyckiemu Bogusławowi (3-go Maja 6) skradziono psa rasy "seter", wart. 200 zł. Nakoniecznemu Grzegorzowi (Wspólna 104) skradziono z zamkniętej komórki w podwórzu 2 gęsi, wartości 20 zł. Lecewicz Kazimiera, gospodyni Żłobka Miejskiego, Sieroca 4 zameldowała że w czasie przewożenia z ul. 1 Maja 12 na ul. Sierocą skradziono z wozu bieliznę wartości 210 zł na szkodę Żłobka.