The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Kradzieże - 19 czerwca

Andrzejewskiej Helenie 1 Maja 21, skradziono w czasie butności w gościnie w mieszkaniu Posturzyńskiego Mieczysława, Zaciszna 8, 220 zł gotówką.

Konopce Stanisławowi, Fabryczna 6, skradziono z mieszkania za pomocą dobranego klucza 2 zegarki i koszule białe męskie, ogólnej wart. 180 zł.
Mendelewskiemu Edmundowi - ul. Bartosza Głowackiego nr 17, skradziono w czasie snu domowników przez otwarte drzwi balkonu, dwa garnitury męskie, wart. 800 zł.