The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Kradzieże - 14 marca

Grochowskiej Marji (Rynek 17) skradziono około 1/4 tony węgla, wartości 18 zł. Wybranowskiemu Kazimierzowi (Piaskowa 7) skradziono z piwnicy za pomocą oderwania kłódki soki i konfitury, ogólnej wartości 100 zł. Batorowi Władysławowi (Hutnicza 8) skradziono z komórki za pomocą oderwania kłódki 16 kur, wartości 40 zł. Ajzyk Zofji (Łęczyńska 126) skradziono 3 kury, wartości 15 zł. i Tomaszewskiej Marji, zam. tamże skradziono 2 kury, wartości 10 zł. Morawiecki Antoni (Twarda 17) zameldował, że w czasie pobytu w piwiarni (Zamojska 33) Piwkowski Leon (Skibińska 8) skradł mu z kieszeni 80 zł. gotówką.