The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Katastrofa budowlana przy ul. Kowalskiej

"Nowy Głos Lubelski" podał, że doszło do katastrofy budowlanej przy ul. Kowalskiej 7, w wyniku której runął sufit; ofiar nie było:

[...] o godzinie 11.10 w domu przy ulicy Kowalskiej 7, oberwał się sufit w mieszkaniu na drugim piętrze. Wraz z sufitem spadło 6 mieszkańców tego domu żydów. Na skutek siły upadku, żydzi wraz z sufitem znaleźli się aż w piwnicy. Żadnych ofiar w ludziach nie było. Zawezwana na miejsce wypadku Straż Pożarna powyciągała z piwnicy żydów, którzy ulegli lekkim potłuczeniom, przy pomocy liny.

Wypadek ten jednoznacznie pokazuje w jakim stanie były budynki w dzielnicy żydowskiej na Podzamczu.