The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Inwentaryzacja mykw we własności Dozoru Bózniczego (Gminy Żydowskiej) w Lublinie w 1889 roku

Podczas przekazania 30 marca 1889 roku mykw nowemu zarządcy, Hercykowi Cygielmanowi, spisano wszystkie znajdujące się w nich ruchomości. Były to:
A. W budynku mykwy i łaźni męskiej:
a) w szatni przy mniejszej łaźni parowej:
• 5 sosnowych szaf do przechowywania ubrania (po 3 szafki w każdej), w średnim stanie;
• 3 sosnowe szafy do przechowywania ubrania (po 9 szafek w każdej), w średnim stanie;
• 4 sosnowe tapczany, w średnim stanie;
• 1 duła ławka o długości 8 łokci i szerokości 1 łokieć.
b) w mniejszej łaźni parowej:
• 2 krany z żółtej miedzi do zimnej i gorącej wody;
• 2 mniejsze kadzie, obite żelaznymi obręczami, pod tymiż kranami.
c) w szatni przy dużej łaźni parowej:
• 7 sosnowych szaf na 100 zamykanych szafek na ubrania z kluczami, w złym stanie;
• 145 szkopków;
• 1 miedziany kociołek do koszerowania metalicznych naczyń na Pesach;
• 2 duże ławki o długości 8 łokci;
• 2 prycze sosnowe o długości 3,5 łokci i szerokości 1 łokieć.
d) w dużej łaźni parowej:
• 3 krany z żółtej miedzi do zimnej i gorącej wody;
• 2 małe wanny pod kranami;
• 1 klucz francuski z gwintem;
• miedziana rura o długości 6,5 łokci, średnicy 9 cali i wadze 21 funtów.
B) Na pierwszym piętrze:
• 3 szafy sosnowe, w których są 27 szafek z zamkami i kluczami;
• 2 drzwiczek żelaznych do piecyka parowego;
• 1 latarnia w przedsionku;
• 1 duży głaz na podwórzu o wartości 4 rubli;
• 14 kop mioteł do biczowania się.
C) W mykwie kobiecej:
• 16 sosnowych wanien;
• kranów z żółtej miedzi: przy wannach 32, przy mykwie 2, przy ścianie północnej 1, przy pompie 1, przy kotle parowym 4, przy pojemnikach z zimną wodą 2, przy pojemnikach z gorącą wodą 1 
• 9 sosnowych tapczanów;
• 6 sosnowych stolików;
• 1 długa ławka przy ścianie północnej;
• 11 lamp naściennych;
w mieszkaniu dzierżawcy:
• 2 kuchnie angielskie.