The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Interwencja w Joint

Trudne warunki bytowe wielu uchodźców, zmusiły Wydział Pomocy Uchodźcom do podjęcia interwencji w "Joint"; oficjalne pismo wystosował Mandelkern /zam. Cyrulicza 18/, w którym opisał sytuację uchodźców:

Ponieważ w Lublinie jest kilka tysięcy bezdomnych uchodźców, którzy znajdują się w bardzo krytycznym położeniu i wiedzą, że Instytucja "Joint" zajmuje się pomaganiem uchodźcom, więc jest rzeczą konieczną, ażeby ktoś przyjechał tutaj i sprawdził naocznie nasze położenie. Szczegóły które nas zmusiły do pisania tego listu , możemy na rządanie podać. Bardzo proszę nie lekceważyć listu, gdyż to jest prośba wielu tysięcy głodnych i bezdomnych, w imieniu których, jako należący do komitetu pomocy uchodźcom, miałem obowiązke napisać. Z powodu braku funduszu, nie jesteśmy w stanie nikogo do Warszawy posłać, ażeby nasze położenie ustnie przedstawić. Przeto prosimy raz jeszcze o zajęcie się naszym losem [...].