The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

„I tragarze biją”

W dniu wczorajszym na ul. Lubartowskiej (róg Cyruliczej) wynikła bójka wśród kilku tragarzy żydowskich, w której został niebezpiecznie pobity 38-letni Abram Lederfarb, tragarz, zamieszkały przy ul. Siennej 6. Ofierze zapalczywości "kolegów po fachu" pierwszej pomocy udzielił lekarz Pogotowia Ratunkowego.