The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Erekcja Kościoła pw. św. Ducha w Lublinie

10 marca 1421 r. biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec dokonał erekcji świątyni oraz wyznaczył prepozyta. Na prośbę mieszczan lubelskich prepozytem został ks. Stanisław syn Mikołaja, który był zarządcą budowanego kościoła. Biskup krakowski polecił również prepozytowi sparowanie opieki nad ubogimi i kalekami znajdującymi się w szpitalu.