The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Czego nie kradną… - 7 sierpnia

Melzak Benjamin (Szopena 14) zameldował o kradzieży cukierków i czekolady, ogólnej wartości 15 zł. przez Łożyńskiego, lat 14 (3 Maja 22). Gryczyńskiemu Józefowi (1 Maja 30) skradziono obrączkę ślubną, wartości 35 złotych. Warcholskiemu Ignacemu (Czeska 3) skradziono z nowo budującego sie domu na parcelach Dziesiątej, dwie belki drewniane, wart. 10 zł.