The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Akcja Żydowskiej Służby Porządkowej - 29 czerwca

Na wniosek Wydziału Podatkowo-Inkasowego, w nocy Żydowska Służba Porządkowa przeprowadziła na terenie getta na Majdanie Tatarskim akcję, mającą na celu wyłapanie osób, które nie odprowadziły podatku gminnego. Na liście znalazły się następujące osoby: 1/ Alberman Lejb /zam. Majdan Tatarski 37/, 2/ Arensztajn Rajzla /zam. Rolna 72/, 3/ Chwedkowski Rubin /zam. Rolna 19/, 4/ Honigsztajn Josef /zam. Majdanek 52/, 5/ Lewinson Josef /zam. Gromadzka 25/, 6/ Lam Mordechaj /zam. Rolna 65/, 7/ dr Płotkin Nisen /zam. Rolna 53/, 8/ Rolnik Mendel /zam. Rolna 3/, 9/ Rozenbaum Izrael Lejb /zam. Rolna 67/, 10/ Ryngel Jakub /zam. Rolna 19/, 11/ Rubin Jakub /zam. Rolna 25/, 12/ Wajs Jakub /zam. Majdanek 136/ oraz 13/ dr Zygielwaks Szyja Michel /zam. Majdanek 122/.