Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Oferta edukacyjna Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

Teatr NN

Kto do nas przyjeżdża w ramach wolontariatu europejskiego?

Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" gości międzynarodowych wolontariuszy w ramach programu European Voluntary Service (EVS) od 2004 roku. Jest to efekt naszej współpracy z organizacją Akcja Znak Pokuty / Służby dla Pokoju (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - ASF), która w Niemczech i na Ukrainie rekrutuje wolontariuszy chcących wziąć udział w projektach edukacyjno-historycznych związanych z okresem II wojny światowej i skutkami narodowego socjalizmu. Obecnie oprócz ASF w zapraszaniu wolontariuszy wspiera nas również lubelska fundacja Sempre a Frente kierująca się misją Nauka i Rozwój przez Doświadczanie.

Dzięki tej współpracy w latach 2004-2016 pojawiło w Ośrodku 20 młodych ludzi z Izraela, Francji, Niemiec i Ukrainy. EVS. Osoby te z własnej inicjatywy postanowiły poznać Lublin i owocnie wspierały naszą codzienną działalność. Ich obecność stale nam towarzyszy. Dziękujemy!

 
   
 

Co robią nasi wolontariusze?

Nasi wolontariusze to głównie beneficjenci programu European Voluntary Service (EVS), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Młodzież i Erasmus +. Przybywający do Ośrodka młodzi ludzie mają szansę zaangażować się w realizację bieżących projektów oraz otrzymują wsparcie w realizacji własnych inicjatyw. Ich kilkumiesięczny pobyt w Lublinie to bezpośrednia lekcja wielokulturowości dla obydwu stron oraz źródło inspiracji dla realizowanych w Ośrodku inicjatyw.

Sven Liese (Niemcy)

Sven Liese (Niemcy)

Wolontariat: 2006/2007

Organizacje goszczące:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Państwowe Muzeum na Majdanku

Organizacja wysyłająca:
Stowarzyszenie ASF w Polsce

Czytaj więcej

Lars Städter (Niemcy)

Lars Städter (Niemcy)

Wolontariat: 2007/2008

Organizacje goszczące:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Państwowe Muzeum na Majdanku

Organizacja wysyłająca:
Stowarzyszenie ASF w Polsce

Czytaj więcej

Tal Schwartz (Izrael)

Tal Schwartz (Izrael)

Wolontariat: 2014/2015

Organizacja goszcząca:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Organizacja wysyłająca:
Sparkpro

Organizacja koordynująca:
Sempre a Frente Foundation

Czytaj więcej

Yael Vishnizki Levi (Izrael)

Wolontariat: 2014/2015

Organizacja goszcząca:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Organizacja wysyłająca:
iEARN-Izrael

Organizacja koordynująca:
Sempre a Frente Foundation

Czytaj więcej

Regina Menke (Niemcy)

Regina Menke (Niemcy)

Wolontariat: 2016

Organizacja goszcząca:
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Organizacja wysyłająca:
aha Tipps und Infos für junge Leute

Organizacja koordynująca:
Fundacja Sempre a Frente

Czytaj więcej