Wystawa

Wystawa "Podwórko. Topografia Pamięci" powstała dzięki zebranym materiałom pozyskanym od mieszkańców oraz zebranym z dostępnych nam źródeł internetowych i bibliotecznych. Postanowiliśmy się wpisać z historiami tego miejsca w przestrzeń podwórka, które łączy wszystkich jego użytkowników. Na wystawę złożyły się wydruki fragmentów relacji mówionych oraz nagrania audio i fotografie mieszkańców.

Wystawę opracowały: Alina Bąk i Magdalena Kowalska.