publikacje

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura, literatura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.  

Program wydawniczy rozpoczął swoją działalność od wydawania pisma „Scriptores”. W dużej mierze związany jest z porządkowaniem i popularyzowaniem wiedzy o kulturze i historii Lublina. W ramach „Scriptores” powstała seria wydawnicza "Lublin - Drogi do Wolności". Ma ona na celu pokazanie najważniejszych działań i wydarzeń związanych z Lublinem, które były wyrazem oporu przeciw władzy komunistycznej. Charakterystyczną cechą tych publikacji jest wykorzystanie jako podstawowego elementu narracji historii mówionej. Dzięki temu na historię patrzymy oczyma konkretnych osób - świadków. W ramach tej serii została opublikowana „Siła Wolnego Słowa”, opowieść o lubelskim podziemiu wydawniczym.
W ramach wydawnictwa ukazują się publikacje historyczne, literackie, monografie związane z dziedzictwem kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.
W celu zakupu publikacji prosimy o maila pod adres: sklep.domslow@gmail.com 

 

NOWOŚCI

PIETRASIEWICZ Tomasz, Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Przewodnik. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt graficzny i skład: Michał Kaczkowski. Seria: Przewodniki Teatru NN.

Ze wstępu:
W wielu utworach poety odnajdujemy ślady jego pieszych wędrówek. Zapisem jednej z nich jest najważniejszy tekst Czechowicza, dedykowany rodzinnemu miastu - Poemat o mieście Lublinie. Możemy nawet powiedzieć, że utwór ten jest wręcz apologią "niespiesznego wędrowania". W tekście Poematu pojawia się siedem kluczowych miejsc, przez które Wędrowiec przechodzi: Wieniawa, cmentarz przy ul. Lipowej, Stare Miasto, Kaplica Świętej Trójcy, ulica Szeroka, Kalinowszczyzna i Czwartek.

Cena: 40 zł

 

 

TEATR PAMIĘCI TEATRU NN. Flesze. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. studioformat.pl. Redakcja: Paweł Próchniak.

Ze spisu treści:

Paweł Próchniak W prześwicie
Paweł Próchniak Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem)
Jan P. Hudzik Tomasz Pietrasiewicz: sztuka i pamięć Zagłady
Izabela Skórzyńska Wyjścia nie ma... Rzecz o teatrze pamięci Teatru NN
Karol Maliszewski N.N.

Cena: egzemplarz bezpłatny.

 

 

LUTOSŁAWSKA Grażyna, Bajki od rzeczy. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. i typograf. kilku.com (Idalia Smyczyńska, Paweł Szarzyński, Robert Zając). Redakcja i korekta: Agnieszka Kowaluk, Jan Koźbiel, Katarzyna Łopaciuk. Opieka wydawnicza: Agnieszka Wiśniewska, Joanna Zętar.

Publikacja zawiera 7 bajek: Piłka, Pralka, Buty, Guzik, Telefon, Garnek, Dron. "Bajki od rzeczy" w wydaniu dźwiękowym miały premierę na antenie Radia Lublin.

Cena: 70 zł

 

 

 

 

NIEWIADOMSKI Andrzej, Podwójna kosa. Wiersze z lat 1999-2015. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Małgorzata Rybicka. Seria: Poeci Lublina. Opieka redakcyjna: Kamil Brewiński.

 

Cena: 20 zł

 

 

 

 

 

POGONOWSKA Anna, Wiersze (nie)zapomniane. Wybór i posłowie Katarzyna Kuczyńska-Koschany. Lublin 2018 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt i skład Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 14, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

 

 

SŁOBODNIK Włodzimierz, Sen, że jestem. Wybór i posłowie Eliza Kącka. Lublin 2018 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt i skład Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 13, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

 

 

SCRIPTORES nr 47. Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Wstęp: Tomasz Pietrasiewicz. Redakcja: Małgorzata Choma-Jusińska, Piotr Nazaruk, Teresa Klimowicz, Jacek Jeremicz.

Scriptores poświęcony jest wydarzeniom marcowym w 1968 roku. Wydany został w ich 50. rocznicę. Numer ten pokazuje szersze tło historyczne tamtych wydarzeń oraz zawiera bogaty materiał ikonograficzny.

Cena: 31 zł

 

 

 

 

 

CZECHOWICZ Józef, Poemat o Mieście Lublinie. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ręcznie wykonany i numerowany poemat autorstwa pracowników Izby Drukarstwa Domu Słów (Roberta Sawy, Sylwii Woźniak, Alicji Magiery).

Cena: 50 zł

 

 

 

 

 

 

 

"Dopóki niebo nie płacze" - Na niezwykłą książkę Iwony Chmielewskiej „Dopóki niebo nie płacze” składa się szesnaście obrazów artystki, wybrane przez nią wiersze dla dzieci Józefa Czechowicza i przedwojenne fotografie z kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy przy Rynku 4 w Lublinie. Razem tworzą opowieść o żydowskich mieszkańcach Lublina, których losy tak brutalnie przerwała wojna.

Cena: 49,90 zł

Więcej informacji o książce >>> zobacz

 

 

 

 

 

serie wydawniczescriptores

 
poeci
Lublina

 
biblioteka
zapomnianych
poetów
 
20 LAT
TEATRU NN


almanach
miasta poezji

Czechowicz


Inny Lublin

Książka
Nieobojętna


Poezja

Strony Poezji.
Biblioteka
 
Przewodniki
Teatru NN
 
Inne

 


Zobacz:

POZOSTAŁE
WYDAWNICTWA