publikacje

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura, literatura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.  

Program wydawniczy rozpoczął swoją działalność od wydawania pisma „Scriptores”. W dużej mierze związany jest z porządkowaniem i popularyzowaniem wiedzy o kulturze i historii Lublina. W ramach „Scriptores” powstała seria wydawnicza "Lublin - Drogi do Wolności". Ma ona na celu pokazanie najważniejszych działań i wydarzeń związanych z Lublinem, które były wyrazem oporu przeciw władzy komunistycznej. Charakterystyczną cechą tych publikacji jest wykorzystanie jako podstawowego elementu narracji historii mówionej. Dzięki temu na historię patrzymy oczyma konkretnych osób - świadków. W ramach tej serii została opublikowana „Siła Wolnego Słowa”, opowieść o lubelskim podziemiu wydawniczym.
W ramach wydawnictwa ukazują się publikacje historyczne, literackie, monografie związane z dziedzictwem kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.
W celu zakupu publikacji prosimy o maila pod adres: sklep.domslow@gmail.com 

 

NOWOŚCI

CZECHOWICZ Józef, Poemat o Mieście Lublinie. Lublin 2017 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ręcznie wykonany i numerowany poemat opatrzony miedziorytami autorstwa pracowników Izby Drukarstwa Domu Słów (Roberta Sawy, Sylwii Woźniak, Alicji Magiery, Fryderyka Rudzińskiego).

 

 

 

 

 

 

Puste miejsce przy stole - to nie jest kolejna książka o uchodźcach. To opowieść o tym, jak my sami radzimy sobie z pustym miejscem. To sześć bardzo indywidualnych opowieści o zetknięciu się ze światem, który się zawalił, z uchodźcami, o których tyle już przeczytaliśmy, obejrzeliśmy i usłyszeliśmy, z uchodźcami, których się boimy tak, jak boimy się czasem niezapowiedzianych gości.

Więcej informacji o książce >>> zobacz

W kwestii zamówień książki prosimy o kontakt mailowy: sklep.domslow@gmail.com 

 

 

 

Inny Dom. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów. Publikacja jest zapisem rozmów i spotkań z cudzoziemcami przebywającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Bezwoli i mieszkającymi w Lublinie. Obcokrajowcy opowiedzieli nam o sobie, o tym, dlaczego opuścili swój dom, o tym, czym on dla nich jest i o jakim domu marzą.
Zobacz online >>>

 

 

 

 

 

STALA Marian, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce. Tom 2. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Florentyna Nastaj. Seria Wydawnicza: Strony Poezji. Biblioteka

Publikacja jest drugim (poprawionym) wydaniem jednej z najważniejszych książek krytycznoliterackich, jakie ukazały się w Polsce po roku 1989.

Publikacja w formacie PDF: zobacz
Publikacja w formacie Kindle: zobacz
Publikacja w formacie ePub: zobacz

 

 

 

OPOLSKI Dominik, Wybudzony z letargu. Wybór wierszy. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Małgorzata Rybicka. Seria Wydawnicza: Poeci Lubelscy.

Najnowszy tomik Dominika Opolskiego w opracowaniu graficznym Małgorzaty Rybickiej.

Cena: 20 zł

 

 

 

SKAŁBANIA Małgorzata, Ćwirko. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Małgorzata Rybicka. Seria Wydawnicza: Poeci Lubelscy.

Najnowszy tomik Małgorzaty Skałbani w opracowaniu graficznym Małgorzaty Rybickiej.

Cena: 20 zł

 

 

 

KAMIEŃSKA Anna, Wybór wierszy 1939-1986. Wybór i wstęp Paweł Śpiewak. Lublin 2016 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski.

Cena: 20 zł

 

 

 

 

 

 

CHODASIEWICZ Władysław, Powrót Orfeusza. Wybór, przekład i wstęp Zbigniew Dmitroca. Lublin 2016 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 10, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

 

 

WYGODZKI Stanisław (Jehoszua), Wiersze wybrane. Wybór i wstęp Piotr Weiser. Lublin 2016 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 9, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

 

 

"Dopóki niebo nie płacze" - Na niezwykłą książkę Iwony Chmielewskiej „Dopóki niebo nie płacze” składa się szesnaście obrazów artystki, wybrane przez nią wiersze dla dzieci Józefa Czechowicza i przedwojenne fotografie z kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy przy Rynku 4 w Lublinie. Razem tworzą opowieść o żydowskich mieszkańcach Lublina, których losy tak brutalnie przerwała wojna.

Cena: 49,90 zł

Więcej informacji o książce >>> zobacz

 

 

 

 

 

serie wydawniczescriptores

 
poeci
Lublina

 
biblioteka
zapomnianych
poetów
 
20 LAT
TEATRU NN


almanach
miasta poezji

Czechowicz


Inny Lublin

Książka
Nieobojętna


Poezja

Strony Poezji.
Biblioteka

Inne

 


Zobacz:

POZOSTAŁE
WYDAWNICTWA