Strony Poezji. Biblioteka

 

STALA Marian, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce. Tom 2. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Florentyna Nastaj. Seria Wydawnicza: Strony Poezji. Biblioteka

Publikacja jest drugim (poprawionym) wydaniem jednej z najważniejszych książek krytycznoliterackich, jakie ukazały się w Polsce po roku 1989.

Publikacja w formacie PDF: zobacz
Publikacja w formacie Kindle: zobacz
Publikacja w formacie ePub: zobacz

 

 

 

Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta. Tom 1 pod redakcją Pawła Próchniaka. Lublin 2015 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac graf. Florentyna Nastaj. Seria Wydawnicza: Strony Poezji. Biblioteka

Publikacja zawierająca 11 szkiców o pisarstwie Zbigniewa Herberta jest pierwszym tomem serii "Strony Poezji. Biblioteka". Szkice powstały w związku z obchodami 90. rocznicy urodzin poety, zorganizowanymi przez Fundację im. Zbigniewa Herberta. Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015.

Publikacja w formacie PDF: zobacz
Publikacja w formacie Kindle: zobacz
Publikacja w formacie ePub: zobacz