scriptores

Scriptores NR 47

"Scriptores. Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie" poświęcony jest wydarzeniom marcowym w 1968 roku. Wydany został w ich 50. rocznicę. Numer ten pokazuje szersze tło historyczne tamtych wydarzeń oraz zawiera bogaty materiał ikonograficzny.

Cena: 31 zł

 

 

 

SCRIPTORES NR 45

"Scriptores Lubelski Lipiec 1980" proponuje spojrzenie na wydarzenia sprzed 35 lat z dwóch perspektyw. Pierwsza wyłania się ze wspomnień uczestników wydarzeń, drugą tworzą dokumenty historyczne, powstałe w przeważającej części w lipcu 1980 roku. W pierwszej części publikacji przedstawiono wspomnienia ponad 30 uczestników strajków w 11 zakładach pracy w Lublinie i regionie. W drugiej części tomu zamieszczone zostały między innymi:
- wspomnienia osób zbierających informacje o strajkach, m.in. Wojciecha Onyszkiewicza, Henryka Wujca; 
- notatki z rozmów telefonicznych dotyczących Lublina i ich redakcje zebrane w „Dzienniku pokładowym” Jacka Kuronia; 
- przedruk skryptów audycji radiowych Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w których informowano o strajkach w Lublinie i kraju
- teleksy wysłane z KW PZPR do KC PZPR.

Cena: 31 zł

SCRIPTORES NR 44

Ze wstępu Tomasza Pietrasiewicza do naszej nowej książki:

Minęły trzydzieści trzy lata od wprowadzenia stanu wojennego. Na tę rocznicę Ośrodek „Brama Grodzka ‒ Teatr NN” przygotował w ramach serii „Drogi do wolności” specjalną publikację – „Pamiętnik znaleziony w teczkach”, pisany w tamtych dniach przez Krzysztofa Hariasza. Jego autor był wśród tych, którzy od pierwszych godzin ogłoszenia stanu wojennego włączyli się w obronę „Solidarności”. „Pamiętnik” stanowi bezcenne, bardzo osobiste świadectwo czasu, w którym powstawał. Oddaje emocje towarzyszące tamtym wydarzeniom, stawia ważne pytania w obliczu trudnych wyborów. Dzięki „Pamiętnikowi” widzimy konkretną osobę w samym środku dziejącej się wtedy wielkiej historii.

Dla Ośrodka „Pamiętnik” ma też swoją szczególną wagę w kontekście programu „Siła wolnego słowa”. Jest to dokument opowiadający o tym, jak kilka godzin po wprowadzeniu stanu wojennego, po rozbiciu bazy poligraficzno-wydawniczej „Solidarności”, zaczyna powstawać podziemna drukarnia i pojawiają się pierwsze gazetki niosące ludziom nadzieję.
Dodajmy jeszcze, że Krzysztof Hariasz związany był z lubelskim teatrem Provisorium, jednym z ważnych studenckich teatrów alternatywnych. To w tym środowisku oddychało się w dusznych czasach PRL-u atmosferą wolności i demonstrowało się niezgodę na tamtą rzeczywistość. Czytając „Pamiętnik”, trzeba o tym pamiętać.

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz


SCRIPTORES NR 43

Scriptores "Lublin – polska transformacja 1989–1991" poświęcony jest wyborom 1989 roku i przemianom w pierwszych latach wolności, szczególnie w Lublinie, incydentalnie zaś w województwie lubelskim. Tom rozpoczyna artykuł Marcina Dąbrowskiego Dzieje Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Województwa Lubelskiego/Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny (1989–1990). W poszczególnych rozdziałach znajdują się wspomnienia o wyborach czerwcowych członków lubelskiego Komitetu Obywatelskiego, wypowiedzi osób, które przeprowadziły ówczesną kampanię, wspomnienia o senatorach i posłach bądź wypowiedzi samych posłów. Zamieszczono również wspomnienia o funkcjonowaniu i przesileniu w pierwszym niekomunistycznym Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie oraz początkach samorządu, boomie książkowym początku lat 90., o szkołach i prasie codziennej. Rozmawialiśmy z osobami związanymi z zakładami pracy, lubelską nauką i Kościołem, polityką oraz działalnością prospołeczną. Naszym celem było, aby spojrzeć na kilka wybranych aspektów transformacji w Lublinie i opowiedzieć o tym, co się działo, z punktu widzenia jej uczestników. Cena: 31 zł


SCRIPTORES NR 42

Lublin był jednym z najważniejszych miejsc na teatralnej mapie Polski lat 70. i 80. Twórcy nazywali swoje teatry alternatywnymi, niezależnymi od panującego systemu politycznego. „Scriptores” nr 42 zatytułowany „Chatka Żaka. 4 teatry” nie ma charakteru monografii. Jest to zbiór reportaży Agnieszki Góry - „ZOMO najmocniej bije brawo”. Teksty łączy Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”. Autorka – przez pryzmat historii osób związanych z tym miejscem - opowiada o historii teatru alternatywnego i studenckiego, a także o samej „Chatki Żaka”. Czytaj fragmenty

 

 

SCRIPTORES NR 41

Projekt powstał z okazji uczczenia stulecia urodzin poety oraz trzydziestej rocznicy nadania Miłoszowi honorowego doktoratu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Punktem odniesienia dla projektu są wizyty Czesława Miłosza w Lublinie, zarówno pierwsze w 1938 oraz 1939 r. które miały związek z Józefem Czechowiczem, jak i kolejne w 1981 i 1999 r. które odbyły się z inicjatywy środowiska akademickiego KUL. Więcej na stronie projektu: www.milosz.teatrnn.pl

 

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobaczSCRIPTORES NR 40

„Scriptores” nr 40 „Julia Hartwig. Lubelskie kręgi” dedykowany jest poetce w 90. rocznicę jej urodzin. Tytuł „Lubelskie kręgi” zakreśla ramy opowieści, którą oddajemy do rąk Czytelników. Znajdziemy w nim zapisy z kolejnych wieczorów autorskich, zdjęcia, mapę spaceru z Julią Hartwig po miejscach jej dzieciństwa. Nie brakuje też wierszy i komentarzy do twórczości, wywiadów z poetką, wspomnień i tekstów jej autorstwa, zdjęć z prywatnych zbiorów; dla dociekliwych Czytelników przygotowaliśmy pełną bibliografię tekstów poetki i o poetce. Czytaj fragmenty

Cena: 31 zł
Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz


SCRIPTORES NR 39

Scriptores nr 39 opowiada o środowisku, które w latach 1977-1988 wydawało „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. Kwartalnik ten był jednym z pierwszych pism, które zaczęły się ukazywać w drugim obiegu w PRL i jednym z tych, które istniały najdłużej. Pomysłodawcą i głównym redaktorem „Spotkań” był Janusz Krupski. „Scriptotres. Spotkania” zawiera kalendarium środowiska, relacjie osób tworzących „Spotkania”, bibliografię Wydawnictwa Spotkania (Lublin), bibliografię Editions Spotkania (Paryż), spisy treści wszystkich numerów „Spotkań” oraz głosy na temat pisma z różnych środowisk. Czytaj fragmenty

Cena: 31 zł
Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobaczSCRIPTORES NR 38

Bohaterem 38 numeru „Scriptores” pt. Lublin. Drogi do wolności jest Janusz Krupski – opozycjonista i ważna postać niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Jako student historii KUL, wraz z grupą przyjaciół sprowadził do Polski pierwszy powielacz, dzięki czemu opozycyjne środowiska mogły wydawać swoje pisma bez cenzury. Zainicjowana w ten sposób „rewolucja powielaczowa” w krótkim czasie doprowadziła do rozwoju tzw. drugiego obiegu, w którym Krupski uczestniczył jako wydawca kwartalnika „Spotkania” i książek z serii „Biblioteka Spotkań”. Na zawartość „Scriptores” składają się wspomnienia Janusza Krupskiego oraz jego bliskich, przyjaciół i współpracowników. Ze wspomnień tych wyłania się postać o bogatej osobowości i niebanalnym życiorysie. „Scriptores” ukazało się w pierwszą rocznicę śmierci Janusza Krupskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 roku. Czytaj fragmenty

Cena: 22 zł

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz


SCRIPTORES NR 37

Niniejsza publikacja jest drugą monograficzną pozycją Scriptores poświęconą Profesorowi Władysławowi Panasowi i zawiera jego teksty dotyczące Józefa Czechowicza. W skład tomu wchodzą Szkice na urodziny poety, teksty teoretyczno – literackie, prasowe oraz varia jak fragmenty tekstów "Oko cadyka" czy " Brama". Publikacja powstała w 70. rocznicę śmierci Józefa Czechowicza oraz 10. rocznicę sesji "Czytanie Czechowicza". Czytaj

 

 Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz

 

 

Scriptores nr 36

Jest to pierwszy numer Scriptores w ramach serii : "Lublin – drogi do wolności" wydany z okazji obchodów 20. rocznicy wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. Tytuł numeru "Siła Wolnego Słowa” posłużył póżniej jako nazwa projektu realizowanego przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" dotyczącego niezależnego ruchu wydawniczego w Lublinie w latach 1977-1989.

Ze wstępu: "Lublin był miastem, w którym słowo pisane wyrwało się na wolność. To tutaj grupa studentów KUL, jako jedna z pierwszych w powojennej Polsce, użyła powielacza do drukowania czasopism poza zasięgiem cenzury. Zanim zaczęli wydawać własne pisma, początkowo (jesienią 1976 roku) powielali „Komunikaty” Komitetu Obrony Robotników. Niedługo później lublinianie wydrukowali literacko-społeczne pismo „Zapis”, wydane w Warszawie w formie maszynopisu. Ukazały się w nim teksty literackie i publicystyczne, na których druk w oficjalnym obiegu nie zgodziłaby się cenzura". Czytaj


Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz

 

SCRIPTORES NR 35

Łobodowski. Publikacja wydana w stulecie urodzin Józefa Łobodowskiego, mająca na celu przybliżenie postaci niezwykle barwnej i aktywnej. Scriptores zawiera biografię, opis twórczości, publicystykę oraz wspomnienia o Łobodowskim: poecie, tłumaczu, pisarzu i lublinianinie. 

Cena: 25 zł

 

 

 

SCRIPTORES NR 32

Czechowicz. Część 3 Trzytomowa publikacja poświęcona twórczości, życiu i śmierci lubelskiego poety Józefa Czechowicza. W Scriptoresie oprócz faktów na temat Czechowicza znajdują się: najważniejsi ludzie lubelskiej bohemy, zapomniani poeci Lublina. Spis instytucji i miejsc na kulturalnej mapie Lublina oraz przegląd prasy lubelskiej. Publikacja stanowi vademecum wiedzy nie tylko na temat samego poety, ale również historii Lublina tamtych lat.

Cena: 25 zł

 

 

SCRIPTORES NR 31

Czechowicz. Część 2 Trzytomowa publikacja poświęcona twórczości, życiu i śmierci lubelskiego poety Józefa Czechowicza. W Scriptoresie oprócz faktów na temat Czechowicza znajdują się: najważniejsi ludzie lubelskiej bohemy, zapomniani poeci Lublina. Spis instytucji i miejsc na kulturalnej mapie Lublina oraz przegląd prasy lubelskiej. Publikacja stanowi vademecum wiedzy nie tylko na temat samego poety, ale również historii Lublina tamtych lat.

Cena: 20 zł

 

 

SCRIPTORES NR 30

Czechowicz. Część I Trzytomowa publikacja poświęcona twórczości, życiu i śmierci lubelskiego poety Józefa Czechowicza. W Scriptoresie oprócz faktów na temat Czechowicza znajdują się: najważniejsi ludzie lubelskiej bohemy, zapomniani poeci Lublina. Spis instytucji i miejsc na kulturalnej mapie Lublina oraz przegląd prasy lubelskiej. Publikacja stanowi vademecum wiedzy nie tylko na temat samego poety, ale również historii Lublina tamtych lat.

Cena: 25 zł