Poezja

PODSIADŁO Jacek, Przez Sen, Lublin 2014 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - najnowszy tom wierszy Jacka Podsiadły jest efektem współpracy poety z graficzką Małgorzatą Rybicką. Poeta zauważa, że dzięki graficznej oprawie i nietypowemu składowi, sensy zawarte w wierszach zostały właściwie oddane.

Jacek Podsiadło - Poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista; zwany także poetą buntu, kontestatorem. Jeden z najpopularniejszych poetów formacji „BruLionu”.

Cena: 29 zł

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz

 

 

 

NIEWIADOMSKI Andrzej, Mapa Prolegomena. Lublin 2012 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Opracowanie graficzne: Florentyna Nastaj - to esej, który stara się przekroczyć granice gatunkowe. Jest to najprawdopodobniej pierwsza polska książka (w obrębie szeroko pojętej humanistyki) poświęcona mapie. Nie jest ona jednak przeznaczona dla wąskiego kręgu humanistów- miłośników geografii i kartografii, rzecz bowiem ujmuje mapę w perspektywie refleksji filozoficznej i „teologicznej”, w perspektywie historii i estetyki, w perspektywie poezji i namysłu nad literaturą, w perspektywie prywatnej biografii autora i wyobraźni, a także tego, co możemy nazwać kartograficznym praxis – sferą obustronnych wpływów kartografii i „życia”. Dotyczy specyficznej postaci wtajemniczenia w rzeczywistość i kategorii postrzegania świata. Jest jednocześnie „prozą wspomnieniową” i traktatem, próbą zbadania, jak pewne utarte przekonania ulegają destrukcji w konfrontacji z jednym tylko elementem naszego otoczenia, mapą, która tyleż jest banalna, co tajemnicza, tyleż czytelna, co hermetyczna, jest jednocześnie narzędziem i przedmiotem estetycznym. Wreszcie, książka ta jest próbą wskazania na różne rejestry języka, przy pomocy których próbujemy oswoić i opanować rzeczywistość w skali mikro i w skali makro. Rejestry, które objawiając swoją urodę i stylistyczne właściwości, nie mogą jednocześnie sprostać zadaniu nazwania relacji pomiędzy potrzebą porządkowania i chaotycznym światem.

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz

HARTWIG Julia – Powroty. W 2009 roku z okazji nadania poetce Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina oraz z okazji przynania jej nagrody Kamień, oraz w 2011 roku z okazji 90. rocznicy urodzin Julii Hartwig, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” wydał okolicznościowe tomiki wierszy zatytułowane Powroty. Tomik zawiera „lubelskie” wiersze Julii Hartwig w tym najbardziej znany i najczęściej cytowany wiersz Elegia lubelska. W tomiku Powroty pojawia się również silne powiązanie autorki z miastem poprzez przywołanie postaci Józefa Czechowicza ( Odwiedziny, Pamięci Czechowicza, Elegia lubelska). 

Cena: 15 zł

 

 

 

PAŁKA Maciej - Spacer z Czechowiczem. Poemat o mieście Lublin. Powieść graficzna, która powstała w oparciu o przewodnik trasą "Poematu o mieście Lublinie", który ukazał się w 2008 roku, w monograficznym numerze "Scriptores" t. 3, nr 32, "Czechowicz - w poszukiwaniu ukrytego miasta".

Cena: 11 zł

 

 

 

 

 

 

 

DERECKI Mirosław - Lubelskie lata Edwarda Stachury. Książka ta to najpełniejsza relacja dotycząca czasu, który Edward Stachura spędził w Lublinie. Bardzo wyraźny akcent osobisty jest jednym z komponentów tekstu i stanowi o jego wartości. Mirosław Derecki w swej relacji przywołuje różnego typu dokumenty – jak choćby listy Stachury, które otrzymywał. Przeplatając je wspomnieniami, rekonstruuje związki autora „Całej jaskrawości” z Lublinem.

Cena: 20 zł