Opowieści Żmigrodu

Projekt „Opowieści Żmigrodu” ma na celu wydobycie zapomnianej historii miejsca jakim jest ulica Żmigród, będąca realnie tylko symboliczną nazwą całego stoku Żmigrodu, który roztaczał się aż po dorzecze Bystrzycy. Tak właśnie położone są wszystkie Żmigrody. Zawsze znajdują się one pomiędzy szczytem jakiegoś wzgórza a środowiskiem wodnym leżącym u jego stóp. Nazwa Żmigród pochodzi prawdopodobnie od mitycznej istoty – legendarnego potwora Żmija, boga Słowian, o którym pamięć zatarła się przez lata. Cały Żmigród bogaty jest w wiele mitycznych, legendarnych postaci, np. wspomniany Żmij, Rusałaka czy słynny Boczarski od młyna. Są też obok nich opowieści o niezwykłych postaciach (np.: Arianie, Gottfried Wilhelm Leibnitz, Anna Sierzpowska) i instytucjach istniejących na tym obszarze. Warto przyjżeć się temu, co przeszłe i zetknąc z tym, co obecne. Chcemy dotrzeć do pierwotnej historii tego miejsca, ale też zbadać jego rys dziejowy wypowiedziany ustami ludzi, którzy tam żyją. W tym celu pozyskamy historie mówione od lokalnej społeczności, fotografie miejsca, wykonamy portrety mieszkańców, miejsc, a wszystko to udostępnimy na stronie internetowej i wydamy w formie drukowanej. Wszystkie te działania mają sprzyjać systematycznej rewitalizacji tego miejsca oraz budowaniu jego potencjału lokalno-turystycznego.