O nas

Jesteśmy interdyscyplinarną instytucją kulturalno – edukacyjną, będącą częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym. 

Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 1. Program Domu Słów ma podkreślać znaczenie słowa (mówionego i drukowanego) w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych. Obok działań popularyzujących proces powstawania książki (druk, grafika, typografia), prowadzone są w tym miejscu programy promujące czytelnictwo.
Dom Słów znajduje się w samym środku biednego i zdegradowanego śródmieścia Lublina. Stąd wiele projektów o charakterze społecznym skierowanych m. in. do osób z jego najbliższego otoczenia.

Istotę naszych działań stanowi 5 programów skupionych wokół słowa:
- słowo mówione (m.in.: edukacja tradycji opowiadania i festiwal Spotkania Opowiadaczy Świata)
- słowo pisane (m.in.: edukacja literacka i festiwal Miasto Poezji)
- słowo drukowane (m.in.: edukacja drukarska i festiwal TypoLub)
- słowo w życiu człowieka (m.in.: edukacja społeczna i działania Innego Lublina)
- słowo jako wolność (m.in.: programy obywatelskie - Siła Wolnego Słowa i działanie Wagon, Urny Wolności)


mapa wspomnień
 
historia remontu
 
architekturafolder domu słów

 

PRACOWNICY:

Dział Izby Drukarstwa

Alicja Magiera - pracownia introligatorska, gromadzenie zbiorów, galeria - typografia i grafika książki, Typolub
alicjamagiera@tnn.lublin.pl 

Robert Sawa - pracownia zecerska  i drukarska
robertsawa@tnn.lublin.pl 

Sylwia Woźniak - pracownia papiernicza
sylwia.wozniak@tnn.lublin.pl

Fryderyk Rudziński - pracownia wklęsłodruku 

KONTAKT:

Dom Słów
ul. Żmigród 1/ Królewska 17
20-110 Lublin
tel. 81 534 52 33
tel. 81 466 59 37
domslow@tnn.lublin.pl

 

Dział edukacji i animacji

Alina Januszczyk - edukacja literacka, program Inny Lublin, Żmigród
alina.januszczyk@tnn.lublin.pl

Katarzyna Celewicz - program Inny Lublin
katarzyna.celewicz@tnn.lublin.pl  

Magdalena Krasuska - edukacja literacka, Festiwal Miasto Poezji
magdalena.krasuska@tnn.lublin.pl

Anna Kłys - pracownia kaligrafii anna.klys@tnn.lublin.pl

Monika Czapka - wolontariat, program "W Stronę"
monika.czapka@tnn.lublin.pl 

Maciej Tuora - pracownia słowa pisanego, program "W Stronę"
maciejtuora@gmail.com 

Magdalena Bliźniuk - warsztaty opowieści, projekt Wędrujące Drzewo Opowieści, sklepik Domu Słów magdalena.szymczyk@tnn.lublin.pl

Maciej Pałka - pracownia komiksu
maciej.palka@tnn.lublin.pl 

 

GODZINY OTWARCIA:
pon. – pt., godz. 09:00 – 17:00

Zwiedzanie (od ul. Żmigród 1):
pon. - pt.
10.00 / 12.00 / 14.00

sob. (wakacje) - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
__________________________

Bilety: 5zł (ulgowy) / 7zł (normalny) - j. polski / j. angielski

Bilet ulgowy przysługuje: przedszkolakom, uczniom, studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych za okazaniem stosownych dokumentów, rodzicom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Istnieje możliwość indywidualnych ustaleń godziny zwiedzania.

Maksymalna ilość osób - 15 os.
81 534 52 33 (rezerwacja)

 

 

 

 

 

 

Grafika

Michał Kaczkowski
michal.kaczkowski@tnn.lublin.pl

 

 

 

 

Udział w warsztatach, spotkaniach i innych formach działalności w Domu Słów jest jednoczesną zgodą na użycie wizerunku do dokumentacji i publikacji na stronie Domu Słów oraz na FB. Jeśli ktoś nie wyraża zgody prosimy o kontakt mailowy: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl