Miasto Poezji


Festiwal


Osoby


Nagroda Kamień

Mieszkania Poezji

Miasto Poezji - Lubelskie Spotkania Literackie

Festiwal "Miasto Poezji" istnieje od 2008 roku. Lublin ze swoją atmosferą i tradycją stanowi wyjątkowe miejsce do rozmów o poezji, spotkań z poetami, ale też do przeprowadzania różnorodnych działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję. Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich stał się Józef Czechowicz, a nagroda przyznawana przez "Miasto Poezji" nazwana została "Kamień" – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927. Przypomnijmy, że jej laureatami zostali: Ryszard Krynicki (2008), Julia Hartwig (2009), Tomasz Różycki (2010), Piotr Matywiecki (2011), Andrzej Sosnowski (2013), Marcin Świetlicki (2014), Jacek Podsiadło (2015). Miejscami spotkań, działań i zdarzeń związanych z poezją są zarówno sale Uniwersytetu, Bibliotek, Domów Kultury jak też ulice, podwórka, przystanki autobusowe, Domy Opieki Społecznej, szkoły, świątynie, galerie, kawiarnie, wnętrza trolejbusów. Tradycją „Miasta Poezji” stało się tatuowanie chodników Lublina dziesiątkami wierszy. Charakterystycznym rysem "Miasta Poezji" są "Mieszkania Poezji", czyli włączenie w program przestrzeni prywatnej. Tak więc współtwórcami i animatorami "Miasta Poezji" są również ci, którzy w swoich mieszkaniach kreują wydarzenia inspirowane poezją. Mentorem festiwalu jest prof. Paweł Próchniak.
Bardzo wyraźnie również widać, jak dużo jest w "Mieście Poezji" działań teatralnych i parateatralnych. Teatralizacja zdarzeń wyraża się m.in. pojawieniem się w przestrzeni miasta szeregu zaskakujących obiektów, które tworzą scenografię do „Miasta Poezji”. Wymieńmy kilka z nich: szafa, stół, walizki, radio, przenośna drukarnia, szafa grająca, trolejbus. Obecność tych przedmiotów – obiektów podkreśla charakter zdarzeń dziejących się na pograniczu teatru ulicznego, happeningu, sztuk wizualnych.

Bardzo zależy nam aby "Miasto Poezji" budowane było przez mieszkańców Lublina – stąd współpraca z wieloma środowiskami, osobami oraz szerokie ramy programowe pozwalające spotkać w "Mieście Poezji" zarówno amatorów, jak i uznanych poetów i krytyków. Jednym słowem "Miasto Poezji" ma swoją agorę, ale też liczne zaułki, pasaże, uliczki.

Tomasz Pietrasiewicz