Kulturalne sąsiedztwo

Od kilku lat staramy się tworzyć linię współpracy z mieszkańcami ulic Żmigród i Zamojska. W roku 2015 w ramach Dzielnic Kultury zrealizowaliśmy Podwórka Opowieści we wspomnianych obszarach oraz przy ul. Lubartowskiej. Od tamtej pory stale próbujemy animować głównie ul. Żmigród. Niemniej czujemy, że ul. Zamojska w sąsiedztwie Żmigrodu także zasługuje na kulturalne ożywienie. Zaproponowaliśmy mieszkańcom tych dwóch ulic i ich okolicy serię działań aktywizujących, integrujących, budujących społeczność, animujących w kierunku uczestnictwa i tworzenia kultury oraz sztuki. Są to drobne działania pokazujące, że kulturą można się bawić, że kultura to radość, integracja z sąsiadami, to nowe możliwości, odkrywanie własnych pasji, a nawet możliwość poprawy jakości swojego życia. Chcemy zainspirować mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze, do otwartości na działania kulturalne, do postępowania w duchu „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Proponowane przez nas działania angażują zarówno naszych pracowników, jak też lubelskich twórców, działaczy kultury czy mediów, a przede wszystkim samych mieszkańców.

Projekt „Kulturalne Sąsiedztwo” odbywa się w ramach projektu Laboratorium Sztuki Społecznej – Centrum. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016.

Działania obejmować będą:

Mieszkanie Kultury – proponujemy jendmu mieszkańcowi (tzw. Żmigrodu) „kulturalny remont mieszkania”, polegający na prostych działaniach remontowo-rewnowacyjnych inspirowanych sztuką. Chcemy, poznać mieszkańców, nagrać z nimi rozmowy i dowiedzieć się, czy i co z obszaru kultury, sztuki lubią. Przy udziale artystów i innych mieszkańców chcemy zmienić ich dotychczasową przestrzeń życia w bardziej kulturalną, inspirowaną ich upodobaniami. Może lubią muzykę, a może malarstwo, a może mają ulubiony wiersz lub cytat z książki? Jeśli tak, chcemy ich otoczyć tym, co sprawi, że będą się czuli lepiej. A może zaczną rozwijać swoje zainteresowania... do tworzenia mieszkań kultury chcemy włączyć okolicznych rzemieślników, których przy ul. Zamojskiej nie brakuje. Chcemy też, by po realizacji w tych mieszkaniach mieszkańcy samodzielnie zorganizowali kilka działań z pogranicza kultury i sztuki. Oczywiście będziemy ich w tym wspierać. Działanie realizujemy w październiku.  

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/1377327138951734/ 
03-17.10 - promowanie idei, informowanie mieszkańców
18-26.10 - spotkanie z mieszkańcami Mieszkania Kultury, rozmowy o planach, o projekcie, wybór kierunku zmian i oferty działań, spotkanie z animatorami kultury, z historykiem sztuki, warsztaty robienia poduch z cytatami
27-31.10 - remont
31.10 - spotkanie animacyjno-kulturalne

Słuchowisko – zaprosiliśmy dzieci i młodzież do współtworzenia słuchowiska ulicznego, które z jednej strony będzie dźwiękową ilustracją miejsca przy użyciem hip hopu, a z drugiej strony będzie nawiązywało do wspólnie wybranej literatury. Słuchowisko jest zrealizowane we współpracy z Radiem Lublin. Działanie realizujemy we wrześniu i październiku. 
16.09 - spotkanie z dzieciakami ze Żmigrodu, słuchanie słuchowisk, poznanie postaci Pinokia, poznanie zadań do stworzenia słuchowiska
17.09 - tworzenie treści słuchowiska, podział ról i tworzenie strojów dla postaci, zajęcia z emisji głosu, ćwiczenie ról
30.09 - wizyta w Radiu Lublin i nagrywanie słuchowiska
03-20.10 - montaż słuchowiska
24.10 - premiera słuchowiska 

Mozaika – Na obszarze ulicy Zamojskiej powstaje mozaika dotycząca miejsca i wydarzeń ważnych dzisiaj. 

Odnajdywanie
Do układania mozaiki zaproszeni zostali cudzoziemcy mieszkający obecnie w Polsce – Anastazja i Oskana z Ukrainy oraz Behnam z Iranu. Zaproponowaliśmy im proces, w którym naczelnym problemem był sam akt układania mozaiki, moment decydowania (na zasadzie konsensusu w grupie) o tym, gdzie i jak ułożyć kawałki ceramiki.
Każdy z elementów symbolizuje pojedyczne doświadczenie – różnorodność faktur i kształtów odpowiada bogactwu zdarzeń. Proces przesuwania i zatrzymania elementów mozaiki jest odpowiednikiem poszukiwania własnej drogi podczas życia na emigracji, odnajdywania swojego miejsca i próby dopasowania się do nowej, zastanej sytuacji (społecznej, ekonomicznej itp.). Zaakcentowane zostaną w ten sposób elementy, z którymi identyfikują się osoby układające mozaikę (będącymi plastycznymi reprezentacjami wydarzeń z życia Oskany, Anastazji i Behnama).
Każda z płytek użytych w projekcie ma swoją historię - niektóre zostały podarowane Pracowni przez mieszkańców Lublina, inne - znalezione w różnych zakątkach Polski i Europy.
Fuga, symbolizuje drogę, którą przechodzi każdy z nas. Przestrzeń pomiędzy kawałkami ceramiki, miejscami wyrazista, gdzie indziej subtelna i niezauważalna, tworzy "drogi" między elementami. Wyraża proces przechodzenia od jednego do kolejnego, to jest zdobywania doświadczenia i decydowania o własnym losie i jego kolejach. Mozaika, przy wykorzystaniu swoich autonomicznych środków wyrazu stanowić będzie narrację o życiowych wyborach osób zaproszonych do jej układania.
Powstała w ten sposób praca została celowo zamontowana na starej tablicy ogłoszeń przy ulicy Zamojskiej. Codzienny punkt zamieszczania komunikatów o lokalach wyborczych, ofert kupna czy sprzedaży, informacji o wynajmie mieszkania czy o zaginięciach zostanie w symboliczny sposób użyty do pokazania sytuacji osób w procesie odnajdywania się w nowej rzeczywistości.

Za realizację działania odpowiada Społeczna Pracownia Mozaiki!
Działanie w ramach programu Inny Lublin. Projekt jest dofinansowany ze środków Innego Lublina oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016.

Działaniu patronuje wiersz Stanisława Barańczaka:
Jeżeli porcelana to...
Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?

16.09 - spotkanie organizacyjne z chętnymi cudzoziemcami (zaproszenie trzech osób)
23.09 - wykonywanie mozaiki
5.10 - montaż mozaiki na ulicy Zamojskiej

Komiksowe rozmówki – przy ulicy Żmigród tworzymy i prezentujemy komiksowe wystawy inspirowane historią miejsca, życiem mieszkańców, ich rozmowami, będące komentarzem do rzeczywistości. Do tego działania będziemy zapraszać komiksiarzy z Lublina i z Polski. Idąc ulicą będzie można czytać kolejne komiksowe historie. Działanie realizowane od sierpnia do października. 

20.08 - 21.08 - spotkanie, warsztat w Domu Słów prac Edyty Bystroń, wystawa na płocie: Maciej Pałka, tematyka: strach
23.09 - 24.09 - spotkanie, warsztat w Domu Słów prac Wiktorii Konwent, wystawa na płocie: Maciej Pałka, tematyka: niepewność
28.10 - 29.10 - spotkanie, warsztat w Domu Słów prac Katarzyny Szaulińskiej, wystawa na płocie: Maciej Pałka, tematyka: smutek