Inny Lublin

Obok „normalnego” Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, wielokrotnie bez żadnej nadziei na przyszłość. Są wśród nich zarówno bezrobotni jak też osoby chore - przebywające w szpitalach, osoby starsze z Domów Opieki Społecznej, więźniowie, bezdomni, osoby niepełnosprawne i uzależnione. Szczególną grupę wśród tych osób stanowią dzieci z biednych i patologicznych rodzin. Są to też emigranci i uchodźcy szukający lepszego życia poza swoją ojczyzną. Wszystkie te osoby, często przez nas nie dostrzegane, ze swoim trudnym losem żyją obok nas w tym samym mieście. Wszyscy oni potrzebują naszej uwagi i empatii. Dlatego rozpoczęliśmy dokumentować ich życie. Zebrany materiał (zdjęcia, nagrania audio i wideo) wykorzystywany jest w programie edukacyjnym, który ma budować wśród odbiorców wrażliwość na problemy społeczne. Nie jesteśmy w stanie tymi działaniami zmienić ich życia, ale możemy przywrócić im poczucie godności pokazując ich twarz.

  


spotkania
innego lublina

Warsztaty
Innego Lublina


Publikacje

 


Historie mówione

Książka
nieobojętna

 

DZIAŁANIA:


Miejsce


pracownia książki
nieobojętnej
 
nie uchodzi!

Inny Dom


czarno
na białym

składanie Świata

Codzień


O co chodzi?
 
pukam do drzwi
kamienia

maski


Kolory Oczu

portrety

wszystkie kolory
tęczy

W 2016 roku program dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat nad działaniami objęło Wydawnictwo Czarne: