Inny Lublin - publikacje

 

 

Słowo na "k". Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów.  Publikacja jest zbiorem historii usłyszanych od osób z niskorosłością. Opowiedzieli nam o swoim stosunku do słowa "karzeł", o życiu osób z niskorosłością i o tym, że ono wcale nie musi być smutne. Zdjęcia uczestników wykonał Paweł Bajew.

Zobacz online >>>

 

 

 

 

 

 

Miejsce. Lublin 2017 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów. Publikacja jest zbiorem historii usłyszanych od dzieci i młodzieży znajdujących się w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Wykonali także zawarte w publikacji fotografie. Zdjęcia wykonane metodą otworkową, wywołane w pozytywnie i negatywie, pokazują ich sposób widzenia miejsca, w którym się znajdują. Uczestnicy projektu chcieli pozostać anonimowi, podpisali się pseudonimami.

Zobacz online >>>

 

 

 

 

 

 

Inny Dom. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów. Publikacja jest zapisem rozmów i spotkań z cudzoziemcami przebywającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Bezwoli i mieszkającymi w Lublinie. Obcokrajowcy opowiedzieli nam o sobie, o tym, dlaczego opuścili swój dom, o tym, czym on dla nich jest i o jakim domu marzą.
Zobacz online >>>

 

 

 

 

 

 

Czarno na białym. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów. Książka jest zapisem rozmów, spotkań i warsztatów przeprowadzonych z kobietami i mężczyznami z Aresztu Śledczego w Lublinie. Główną inspiracją dla treści projektu były teorie stereotypizacji. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę na problemy dotyczące uprzedzeń społecznych, rodzajowych oraz wynikające z ograniczonego, stereotypowego myślenia o „Innych”. Prace typograficzne i komentarze uczestników stanowią komunikaty na wolność. Są one pozornie dosłowne, gdyż każdy może sobie wybrać, jakie nadać im znaczenie. Pojawiają się kontrasty i dwuznaczności, oddając tym samym osobowości twórców. Chcemy pokazać, że nic nie jest całkowicie białe lub czarne.
Zobacz online >>>

 

 

 

Składanie świata. Lublin 2016 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów. Książka jest zapisem rozmów i spotkań z osobami dotkniętymi autyzmem, uczęszczającymi do lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o sobie, swoich marzeniach, swoim sposobie składania świata.
Zobacz online>>>

 

 

 

 

Inny Lublin. O co chodzi? O tych, którzy nie chodzą. Lublin 2015 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów.

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o swoim życiu, marzeniach, o tym co jest dla nich ważne.

Zobacz publikację online >>>

 

 

 

 

 

Inny Lublin. Pukam do drzwi kamienia. Lublin 2015 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów.

Książka jest zapisem rozmów i spotkań z matkami osób niepełnosprawnych intelektualnie z Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o życiu swoich dzieci.

Zobacz publikację online >>>

 

 

 

 

 

Inny Lublin. Podwórko, topografia pamięci. Lublin 2014 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów.

Dom Słów znajduje się w samym środku zdegradowanego śródmieścia Lublina, z bardzo charakterystycznymi dla tego typu miejsc problemami społecznymi. Stąd projekt "Podwórko", skierowany do osób z najbliższego otoczenia "Domu Słów". Każde podwórko to własny, odrębny wszechświat, to "Mała ojczyzna" dla wychowujących się na nim dzieci. Obraz tego miejsca zabiera się ze sobą na całe życie. Podwórko "Domu Słów" też ma swoją historię. Składają się na nią losy mieszkających tu ludzi, ale też zmieniający się przez lata wygląd tego miejsca.

To ten projekt stał się punktem wyjścia do stworzenia programu o charakterze społecznym "Inny Lublin"

Zobacz publikację online >>>

 

 

Inny Lublin. Maski. Lublin 2014 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów.

Autorkami masek i wypowiedzi są osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Lublinie. Publikacja powstała w ramach warsztatów, podczas których uczestniczki poznały antropologiczne znaczenie maski, wykreowały postaci, a także podjęły refleksję na temat relacji autor - stworzona postać. Warsztaty miały na celu pogłębienie samoświadomości oraz zwiększenie otwartości uczestniczek. Istotnym elementem było wprowadzenie elementów opowiadania historii, jako formy przełamywania oporów i otwierania się przed grupą.

Zobacz publikację online >>>

 

 

 

 

Inny Lublin. Kolory oczu. Lublin 2014 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów.
Książka jest zapisem rozmów i spotkań z osobami niewidomymi i niedowidzącymi z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zofii Sękowskiej w Lublinie pod opieką pani Doroty Polonis. Uczestnicy opowiedzieli nam o swoim świecie, o tym jak go widzą, mimo że nie patrzą lub nie mają oczu.

Zobacz publikację online >>>

 

 

 

 

 

Inny Lublin. Portrety. Lublin 2014 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Dom Słów.
Książka prezentująca prace powstałe podczas warsztatów interdyscyplinarnych w uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego w ramach Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia".

Zobacz publikację online >>>

 

 

 

 

 

Lublin - wszystkie kolory tęczy. Lublin 2012 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Książeczka edukacyjna zawierająca scenariusze zajęć integrujące dzieci pełno i niepełnosprawne.

Zobacz publikację online >>>