Inne

 

 KAMIEŃSKA Anna, Wybór wierszy 1939-1986. Wybór i wstęp Paweł Śpiewak. Lublin 2016 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski.

Cena: 20 zł

 

 

 

 

 

 

"Księga cudów Widzącego" jest zbiorem opowieści o Jakubie Izaaku Horowicu,­ Widzącym z Lublina, charyzmatycznym przywódcy ruchu chasydzkiego. Przez sto lat od jego śmierci (1815) opowieści te funkcjonowały wyłączni w tradycji ustnej. Po raz pierwszy zostały opublikowane w języku jidysz w 1911 roku. Księga została wykorzystana m.in. przez Martina Bubera przy pisaniu „Goga i Magoga”. W dwusetną rocznicę śmierci Widzącego prezentujemy pierwsze wydanie opowieści w języku polskim w tłumaczeniu Agnieszki Żółkiewskiej.
Cena: 40 zł


Kup książkę na stronie serpent.pl >>>

 

 

 

Tomasz Pietrasiewicz "Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie" - pierwszy, kompilacyjny "przewodnik" po dziejach książki i druku w Lublinie w nowoczesnej szacie graficznej i ze znakomitym doborem ilustracji, wydany w nakładzie 400 egzemplarzy.

Cena: 75 zł

 

 

 

 

 

 

KSIĘGA PAMIĘCI WŁADYSŁAWA PANASA. W dziesiątą rocznicę śmierci.
Lublin 2015 Ośrodek Brama Grodzka "Teatr NN". W formacie dużej 8-ki (23x16,5cm), stron 178, nieliczbowanych 28, fotografie poza tekstem, broszura.

Księga pamiątkowa, a może lepiej księga wspominkowa o zmarłym w styczniu 2005 roku Władysławie Panasie, profesorze nietuzinkowym i niepospolitym, kierowniku Katedry Teorii Literatury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Badaczu i miłośniku kultury i sztuki pogranicza. Pogranicza geograficznego i pogranicza między ludźmi. Stąd i jego wielkie zainteresowanie postaciami Brunona Schulza i Józefa Czechowicza. Drohobyczem i Lublinem. Prowincją.
Teksty jego prac naukowych "były często bliskie literaturze eseistycznej, o dużych walorach artystycznych". A wrodzony temperament i rogata dusza nie pozwalały Profesorowi "zamknąć się w sztywnym gorsecie uczonego".
"Księgę" rozpoczyna wzruszające pożegnanie zmarłego wygłoszone w czasie mszy pogrzebowej przez księdza profesora Romana Waszkinela. Potem przyjaciele i współpracownicy opowiadają o profesorze. Wspominają o zdarzeniach ważkich i błahych, małych i dużych, w których go spotykali. Całość zamyka bardzo osobisty album niepublikowanych dotąd fotografii, z których spoziera na nas a to nastoletni Władek, a to strajkujący student, a to szacowny uczony pośród znamienitych gremiów. Staranna szata graficzna dopełnia reszty.

Kultura szeroka. Księga wyjścia. Twórcy publikacji ukazują skalę zmian jakie zaszły w myśleniu o kulturze i postrzeganiu jej. Książka stanowi przekrój działań społecznych mających na celu spontaniczne pojmowanie sektora kultury, a także działań wpisujących się na nowo w pojecie słowa „kultura”. Marcin Skrzypek o książce: „Książka ta pokazuje, że kultura jest czymś więcej, niż się dotychczas wydawało. Opisuje ona rozległy obszar społecznych działań kulturalnych mających oddolny i spontaniczny charakter, zwanych kulturą niezależną, nieformalną, alternatywną, niszową, amatorską, offową czy fanowską. Chcemy dla niej ukuć nowe określenie: kultura szeroka (przekornie wobec „wysokiej”), ponieważ inne jej nazwy mają nieco pejoratywny, gettoizujący wydźwięk. Kultura szeroka jest dopełnieniem, przeciwwagą i kontrapunktem dla kultury znanej i uznanej, performatywno-komercyjnej, nazywanej wysoką, mainstreamową, oficjalną, masową, popularną lub narodową, którą tworzą profesjonaliści szanowani za wyjątkowe osiągnięcia."

Cena: 6,50 zł

OŻÓG Kazimierz – Pomniki Lublina. Naukowa rozprawa na temat pomników lubelskich. Publikacja zawiera chronologiczny porządek powstawania pomników oraz katalog, stanowiący zbiór informacji o dziełach i ułatwiający korzystanie z książki. Autor o książce mówi: „Konstrukcja treści dwunastu rozdziałów opiera się na tematycznie powiązanych ze sobą realizacjach, połączonych w autonomiczne opowieści o fenomenie miejsca, jego historii i materialnych wyrazach pamięci.”

Cena: 31 zł

 

 

 

 

 

BAŁABAN Majer - Żydowskie miasto w Lublinie. Napisany w czasie pobytu Bałabana w Lublinie w okresie I wojny światowej szkic, łączący wykład historii gminy żydowskiej w Lublinie z przewodnikiem po najważniejszych miejscach getta. Autor przestawił dzieje lubelskich Żydów od XVI w. Omówił organizację gminy żydowskiej, z jej prawami i obowiązkami, zaznaczył ważne postaci świata żydowskiego, w tym słynnego rabina Jakuba Icchaka Horowica nazywanego Widzącym z Lublina. Poświęcił również miejsce rozwojowi kultury żydowskiej, sejmowi żydowskiemu w Lublinie, rzemieślnikom żydowskim, walce Żydów o prawo do handlu w XVIII w.

Cena: 40 zł

 

 

 

 

PIETRASIEWICZ Tomasz – Bombardowanie Lublina 09.09.39. Śmierć Józefa Czechowicza. Publikacja upamiętniająca największe bombardowanie Lublina, w którym zginał poeta Józef Czechowicz. Zawartość stanowią relacje dotyczące śmierci poety oraz opisy bombardowania i zdjęcia zniszczeń.

Cena: 15 zł

 

 

 


KIEŁSZNIA Stefan – Fotografie.
Stefan Kiełsznia - wybitny fotograf, księgarz i pionier fotografii dokumentalnej. „Fotografie” to album ukazujący drogę twórczości artysty. Próba przedstawienia fascynacji architekturą ludową i poszukiwania w fotografii malarskich Śródków wyrazu. Album oprócz znanych zdjęć, posiada także dzieła z prywatnego zbioru, nigdy dotąd nie publikowane.

Cena: 22 zł