Inne

 

TEATR PAMIĘCI TEATRU NN. Flesze. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. studioformat.pl. Redakcja: Paweł Próchniak.

Ze spisu treści:

Paweł Próchniak W prześwicie
Paweł Próchniak Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem)
Jan P. Hudzik Tomasz Pietrasiewicz: sztuka i pamięć Zagłady
Izabela Skórzyńska Wyjścia nie ma... Rzecz o teatrze pamięci Teatru NN
Karol Maliszewski N.N.

Cena: egzemplarz bezpłatny

 

 

LUTOSŁAWSKA Grażyna, Bajki od rzeczy. Lublin 2018 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. i typograf. kilku.com (Idalia Smyczyńska, Paweł Szarzyński, Robert Zając). Redakcja i korekta: Agnieszka Kowaluk, Jan Koźbiel, Katarzyna Łopaciuk. Opieka wydawnicza: Agnieszka Wiśniewska, Joanna Zętar.

Publikacja zawiera 7 bajek: Piłka, Pralka, Buty, Guzik, Telefon, Garnek, Dron. "Bajki od rzeczy" w wydaniu dźwiękowym miały premierę na antenie Radia Lublin.

Cena: 70 zł

 

 

 

 

GLIKSZTEJN Ida, Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 - styczeń 1943. Wstęp, posłowie i opracowanie: Adam Kopciowski. Lublin 2017 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. studioformat.pl

„Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943” Idy Gliksztejn to krytyczne wydanie drukiem pamiętnika z okresu Zagłady w Lublinie. Pamiętnik obejmuje lata 1939-1943 i opisuje przeżycia autorki od momentu wybuchu II wojny światowej, poprzez uwięzienie w lubelskich gettach i początek ukrywania się wraz z córką po tzw. “aryjskiej” stronie. Pamiętnik Idy Gliksztejn jest unikalnym dokumentem czasu wojny, który w niezwykle sugestywny sposób oddaje atmosferę czasów terroru na terenie Lublina. Pamiętnik nigdy nie został opracowany i wydany drukiem w całości. Jego rękopiśmienny oryginał znajduje się m.in. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie."

Cena: 40 zł

 

 

HARTWIG Julia, Koleżanki i inne wiersze lubelskie. Wybór wierszy: Julia Hartwig, Tomasz Pietrasiewicz. Wstęp: Paweł Próchniak. Lublin 2017 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Oprac. graf. Małgorzata Rybicka. 


Motyw rodzinnego miasta pojawia w wielu utworach Julii Hartwig. Elegia lubelska jest najbardziej znanym i najczęściej cytowanym w kontekście Lublina utworem poetki. Wiersz Niepotrzebne skreślić dotyczy całej rodziny Hartwigów, Przywoływanie Julia Hartwig poświęciła matce, Marii, natomiast Na cześć moich braci, Pamięci W. i Siostra rodzeństwu. Utwór Koleżanki ściśle dotyczy szkolnych lat poetki. Tom Koleżanki i inne wiersze lubelskie zawiera dwadzieścia jeden utworów Julii Hartwig, wybranych wspólnie przez poetkę i Tomasza Pietrasiewicza.

Cena: 30 zł

 

 

SINGER - KREITMAN Ester, Rodowód. Przekład Natalia Moskal. Redakcja językowa-merytoryczna Monika Adamczyk-Grabowska. Lublin 2016 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", Fame Art. Oprac. graf. kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)

Zbiór opowiadań Ester Singer Kreitman (1891‒1954), to pierwszy polski przekład pozycji książkowej autorki znanej przede wszystkim jako „starsza siostra braci Singerów” ‒ Israela Jehoszui (1893‒1944) i Isaaca Bashevisa (1904‒1991). Ten ostatni twierdził, że nie zna lepszej pisarki tworzącej w języku jidysz niż ona. Dar obserwacji, specyficzny humor (nierzadko przez łzy) i ironiczny dystans sprawiają, że wiele z tych opowieści bawi i wzrusza, a wszystkie zasługują na uwagę ze względu na rysunek postaci i trafnie uchwycony obraz małych polsko-żydowskich miasteczek i Londynu w czasie II wojny światowej.

Cena: 30 zł

 

 

 

 KAMIEŃSKA Anna, Wybór wierszy 1939-1986. Wybór i wstęp Paweł Śpiewak. Lublin 2016 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski.

Cena: 20 zł

 

 

 

 

 

 

"Księga cudów Widzącego" jest zbiorem opowieści o Jakubie Izaaku Horowicu,­ Widzącym z Lublina, charyzmatycznym przywódcy ruchu chasydzkiego. Przez sto lat od jego śmierci (1815) opowieści te funkcjonowały wyłączni w tradycji ustnej. Po raz pierwszy zostały opublikowane w języku jidysz w 1911 roku. Księga została wykorzystana m.in. przez Martina Bubera przy pisaniu „Goga i Magoga”. W dwusetną rocznicę śmierci Widzącego prezentujemy pierwsze wydanie opowieści w języku polskim w tłumaczeniu Agnieszki Żółkiewskiej.
Cena: 40 zł


Kup książkę na stronie serpent.pl >>>

 

 

 

Tomasz Pietrasiewicz "Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie" - pierwszy, kompilacyjny "przewodnik" po dziejach książki i druku w Lublinie w nowoczesnej szacie graficznej i ze znakomitym doborem ilustracji, wydany w nakładzie 400 egzemplarzy.

Cena: 45 zł

 

 

 

 

 

 

KSIĘGA PAMIĘCI WŁADYSŁAWA PANASA. W dziesiątą rocznicę śmierci.
Lublin 2015 Ośrodek Brama Grodzka "Teatr NN". W formacie dużej 8-ki (23x16,5cm), stron 178, nieliczbowanych 28, fotografie poza tekstem, broszura.

Księga pamiątkowa, a może lepiej księga wspominkowa o zmarłym w styczniu 2005 roku Władysławie Panasie, profesorze nietuzinkowym i niepospolitym, kierowniku Katedry Teorii Literatury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Badaczu i miłośniku kultury i sztuki pogranicza. Pogranicza geograficznego i pogranicza między ludźmi. Stąd i jego wielkie zainteresowanie postaciami Brunona Schulza i Józefa Czechowicza. Drohobyczem i Lublinem. Prowincją.
Teksty jego prac naukowych "były często bliskie literaturze eseistycznej, o dużych walorach artystycznych". A wrodzony temperament i rogata dusza nie pozwalały Profesorowi "zamknąć się w sztywnym gorsecie uczonego".
"Księgę" rozpoczyna wzruszające pożegnanie zmarłego wygłoszone w czasie mszy pogrzebowej przez księdza profesora Romana Waszkinela. Potem przyjaciele i współpracownicy opowiadają o profesorze. Wspominają o zdarzeniach ważkich i błahych, małych i dużych, w których go spotykali. Całość zamyka bardzo osobisty album niepublikowanych dotąd fotografii, z których spoziera na nas a to nastoletni Władek, a to strajkujący student, a to szacowny uczony pośród znamienitych gremiów. Staranna szata graficzna dopełnia reszty.

Kultura szeroka. Księga wyjścia. Twórcy publikacji ukazują skalę zmian jakie zaszły w myśleniu o kulturze i postrzeganiu jej. Książka stanowi przekrój działań społecznych mających na celu spontaniczne pojmowanie sektora kultury, a także działań wpisujących się na nowo w pojecie słowa „kultura”. Marcin Skrzypek o książce: „Książka ta pokazuje, że kultura jest czymś więcej, niż się dotychczas wydawało. Opisuje ona rozległy obszar społecznych działań kulturalnych mających oddolny i spontaniczny charakter, zwanych kulturą niezależną, nieformalną, alternatywną, niszową, amatorską, offową czy fanowską. Chcemy dla niej ukuć nowe określenie: kultura szeroka (przekornie wobec „wysokiej”), ponieważ inne jej nazwy mają nieco pejoratywny, gettoizujący wydźwięk. Kultura szeroka jest dopełnieniem, przeciwwagą i kontrapunktem dla kultury znanej i uznanej, performatywno-komercyjnej, nazywanej wysoką, mainstreamową, oficjalną, masową, popularną lub narodową, którą tworzą profesjonaliści szanowani za wyjątkowe osiągnięcia."

Cena: 6,50 zł

OŻÓG Kazimierz – Pomniki Lublina. Naukowa rozprawa na temat pomników lubelskich. Publikacja zawiera chronologiczny porządek powstawania pomników oraz katalog, stanowiący zbiór informacji o dziełach i ułatwiający korzystanie z książki. Autor o książce mówi: „Konstrukcja treści dwunastu rozdziałów opiera się na tematycznie powiązanych ze sobą realizacjach, połączonych w autonomiczne opowieści o fenomenie miejsca, jego historii i materialnych wyrazach pamięci.”

Cena: 31 zł

 

 

 

 

 

BAŁABAN Majer - Żydowskie miasto w Lublinie. Napisany w czasie pobytu Bałabana w Lublinie w okresie I wojny światowej szkic, łączący wykład historii gminy żydowskiej w Lublinie z przewodnikiem po najważniejszych miejscach getta. Autor przestawił dzieje lubelskich Żydów od XVI w. Omówił organizację gminy żydowskiej, z jej prawami i obowiązkami, zaznaczył ważne postaci świata żydowskiego, w tym słynnego rabina Jakuba Icchaka Horowica nazywanego Widzącym z Lublina. Poświęcił również miejsce rozwojowi kultury żydowskiej, sejmowi żydowskiemu w Lublinie, rzemieślnikom żydowskim, walce Żydów o prawo do handlu w XVIII w.

Cena: 40 zł

 

 

 

 

PIETRASIEWICZ Tomasz – Bombardowanie Lublina 09.09.39. Śmierć Józefa Czechowicza. Publikacja upamiętniająca największe bombardowanie Lublina, w którym zginał poeta Józef Czechowicz. Zawartość stanowią relacje dotyczące śmierci poety oraz opisy bombardowania i zdjęcia zniszczeń.

Cena: 15 zł

 

 

 


KIEŁSZNIA Stefan – Fotografie.
Stefan Kiełsznia - wybitny fotograf, księgarz i pionier fotografii dokumentalnej. „Fotografie” to album ukazujący drogę twórczości artysty. Próba przedstawienia fascynacji architekturą ludową i poszukiwania w fotografii malarskich Śródków wyrazu. Album oprócz znanych zdjęć, posiada także dzieła z prywatnego zbioru, nigdy dotąd nie publikowane.

Cena: 22 zł