historia mówiona

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. Zebrane wspomnienia – od całych biografii po drobne szczegóły i wrażenia – budują obraz przeszłości miasta i regionu, zachowując go dla przyszłych pokoleń. W archiwum Pracowni Historii Mówionej znajdują się obecnie wspomnienia tysięcy osób. To tysiące godzin rozmów nagranych w technice cyfrowej (audio i wideo). Większość z nich zarejestrowana została w języku polskim, ale w zbiorach znajdziemy także relacje nagrane w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, ukraińskim, jidysz, hebrajskim oraz w gwarze chachłackiej.

Jako Dom Słów wykorzystujemy metodę historii mówionej do celów rejestracji otaczającej nas rzeczywistości, w programach Inny Lublin, Izba Drukarstwa, Siła Wolnego Słowa czy Opowiadanie Świata. Główne tematy poruszane w trakcie rozmów to: życie codzienne, drukarstwo, wielokulturowość, II wojna światowa, opozycja polityczna i niezależny ruch wydawniczy w PRL, obszar i ludzie Żmigrodu, życie kulturalne. Relacje (w wersji tekstowej, audio oraz wideo) udostępniane są online. W Bibliotece Multimedialnej Ośrodka dostępne są obecnie tematyczne fragmenty relacji oraz różnego rodzaju materiały ikonograficzne pozyskiwane od świadków historii (fotografie, dokumenty, mapy pamięci) oraz niepublikowane wspomnienia. Warto podkreślić, iż od stycznia 2012 roku w Internecie dostępne są informacje o wszystkich zgromadzonych w Ośrodku nagraniach. 

 
PRL

DRUKARSTWO

opowiadanie

inny lublin


  

MANIFEST HISTORII MÓWIONEJ

Chcąc podkreślić wagę i rolę programu „Historii Mówionej” dla każdej lokalnej społeczności, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” proponuje Manifest Historii Mówionej.

1. Historia każdego człowieka jest ważna.
2. Masz prawo zostawić swoją opowieść następnym pokoleniom.
3. Twoja historia jest nierozerwalną częścią historii miejscowości, w której żyjesz. To osobiste losy ludzi tworzą najbardziej żywą i emocjonalną historię każdego miejsca.
4. Miejsce, w którym żyjesz (miasto, miasteczko, wieś) powinno być odpowiedzialne za ocalenie i zachowanie Twojej opowieści.
5. Wszystkie zarejestrowane opowieści powinny być dostępne do wysłuchiwania w miejscu, w którym są przechowywane oraz przez Internet.
6. Najbardziej naturalnym opiekunem programu Historii Mówionej powinna być Szkoła.

Tomasz Pietrasiewicz, wrzesień 2013.