Fotografie projektu

W ramach projektu udało nam się zaangażować mieszkańców do wspólnej rewitalizacji miejsca. Działania miały charakter kilkuetapowy. 

I. Poznajemy miejsce

II. Sprzątamy

III. Malujemy

 IV. Sadzimy

 V. Spotkania, działania