drukarze "popularnej"

W czasie okupacji niemieckiej drukarnia na Żmigrodzie wciąż działała i wykonywała pewne zamówienia dla okupanta. Były tu również drukowane nielegalne ulotki i pisma. Na skutek donosu w marcu 1944 roku Niemcy aresztowali czternastu drukarzy Popularnej. Rozstrzelano ich na Majdanku 3 czerwca. [1]

W tym właśnie czasie w drukarni Popularna, której właścicielami byli: Aleksander Michalski i Józef Rybiński, zorganizowana została grupa drukarzy, która utrzymywała kontakty z podziemiem. Współpraca ta wyglądała w ten sposób, że w wielkiej tajemnicy nawet przed innymi drukarzami produkowano ulotki, broszury, afisze, fałszywe przepustki, dowody osobiste itd. Utrzymywano także kontakty z oddziałami partyzanckimi, zaopatrując ich drukarnię w czcionki, farbę i papier. Była to zatem jedyna drukarnia podziemna w naszym mieście.

 

 [1] Roman Rosiak, Za cenę życia. W 15. rocznicę tragicznej walki lubelskich drukarzy, „Kamena” 1959, nr 6, s. 4.