Biblioteka Zapomnianych Poetów

 

POGONOWSKA Anna, Wiersze (nie)zapomniane. Wybór i posłowie Katarzyna Kuczyńska-Koschany. Lublin 2018 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt i skład Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 14, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

SŁOBODNIK Włodzimierz, Sen, że jestem. Wybór i posłowie Eliza Kącka. Lublin 2018 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt i skład Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 13, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

WOŁOSZYNOWSKI Julian, Wiersze Wybrane. Wybór i posłowie Piotr Matywiecki. Lublin 2017 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt i skład Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 12, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

OSTROMĘCKI Bogdan, Wiersze Wybrane. Wybór i posłowie Janusz Dzrewucki. Lublin 2017 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Projekt i skład Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 11, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

 

CHODASIEWICZ Władysław, Powrót Orfeusza. Wybór, przekład i wstęp Zbigniew Dmitroca. Lublin 2016 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 10, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

WYGODZKI Stanisław (Jehoszua), Wiersze wybrane. Wybór i wstęp Piotr Weiser. Lublin 2016 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 9, pod red. Piotra Mitznera.

Cena: 15 zł

 

 

 

SZEMPLIŃSKA Elżbieta, Wiersze wybrane. Wybór i wstęp Magdalena Chabiera. Lublin 2015 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 8, pod red. Piotra Mitznera.

Wiersze Szemplińskiej ostentacyjnie jarmarczne, przegadane, neurotyczne, fanatyczne, przywodzące na myśl gombrowiczowskie próby zilustrowania emocjonalnej niedojrzałości swoich bohaterów. Ceną za literackie brewerie było w przypadku Szemplińskiej – artystyczne osamotnienie.

Cena: 15 zł

 

 

KARPIŃSKI Światopełk, Wiersze wybrane. Wybór i posłowie Piotr Matywiecki. Lublin 2015 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 7, pod red. Piotra Mitznera.

Wiersze Karpińskiego utrzymane w poetce normatywnej, stroniące od modnych w dwudziestoleciu – awangardowych rozwiązań, nie zdobyły uznania w naukowych kręgach i ostatecznie nie zapisały się świadomości czytelników na dłużej. Liryka Karpińskiego oparta jest przede wszystkim na kontraście pomiędzy sielską wizją wsi a przerażającym miastem.

Cena: 15 zł

 

SŁUCKI Arnold=KREINER Aron, Wiersze wybrane. Wybór Marta Chachulska. Wybór i posłowie Bernadetta Kuczera-Chachulska. Lublin 2014 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 6, pod red. Piotra Mitznera. 

Indywidualność artystyczna Słuckiego determinowana jest przez tradycję romantyczną oraz przez awangardowe poszukiwania nowych form poetyckich. Ze względu na postawę przychylną komunizmowi poeta wymazany z mapy powojennej poezji polskiej.

Cena: 15 zł

 

PIĘTAK Stanisław, Wiersze wybrane. Wybór i posłowie Leszek Szaruga, Lublin 2014 Wydawnictwo Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN”. Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 5, pod red. Piotra Mitznera.

Wiersze Piętaka nie pozwalają zamknąć się w gotowej kliszy krytyczno – literackiej. Uważna lektura tej liryki każe szukać jej powinowactwa z malarstwem polskich kapistów: Józefa Czapskiego czy Piotra Potworowskiego.

Cena: 15 zł

 

 

POMER Stefan, Wiersze wybrane. Wybór i wstęp Karolina Famulska-Ciesielska. Lublin 2013 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 4, pod red. Piotra Mitznera.

Pomer jest poetą dwóch kultur – polskiej i żydowskiej. Tworzył głównie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W jego utworach znaleźć można echa fascynacji liryką Tuwima. Niniejszy wybór ma przede wszystkim unaocznić jak różnorodna jest to twórczość w zakresie tonacji i tematyki. Wiersze te wciąż oczekują na odkrycie i historycznoliteracką refleksję.

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz

Cena: 15 zł

DAUKSZTA Olga = DAUKSZTÓWNA Olga, Wiersze wybrane. Wybór i posłowie Ewangelina Skalińska. Lublin 2013 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Michał Kaczkowski. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 3, pod red. Piotra Mitznera.

Na wybór wierszy polskiej poetki łotewskiego pochodzenia składają się przede wszystkim śmiałe erotyki. Źródeł tej poezji należy szukać w gorączkowej i migotliwej liryce Juliusza Słowackiego. Daukszta jest poetką wciąż praktycznie nie odkrytą.

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz

Cena: 15 zł

 

JANCZARSKI Stefan, Wiersze wybrane. Wybór i wstęp Hałyna Dybuk. Lublin 2012 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Flora Nastaj. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 2, pod red. Piotra Mitznera.

Autor kultowego „Misia Uszatka” jako poeta niedoceniony i pominięty. Jego wiersze utrzymane w poetyce regionalistycznej, skupiają się przede wszystkim na obrazowaniu skonkretyzowanej natury oraz topografii wołyńskich miasteczek i wsi.

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz

Cena: 15 zł

 

ŚPIEWAK Jan, Wybór wierszy. Wybór i posłowie Piotr Matywiecki. Lublin 2012 Wydawnictwo Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN". Oprac. graf. Flora Nastaj. Seria: Biblioteka Zapomnianych Poetów. 1, pod red. Piotra Mitznera.

Wiersze Śpiewaka, mimo że czerpiące z osiągnięć rosyjskiej awangardy są świadectwem nieufnego stosunku do nadużywania słów. W swojej liryce Śpiewak skupia się na napięciach wynikających z relacji przyroda – człowiek. Pomimo pochlebnych opinii ówczesnej krytyki, poeta pozbawiony należytego mu miejsca na mapie polskiej poezji XX – wiecznej.

Kup książkę na stronie serpent.pl >>> zobacz

Cena: 15 zł