Nagła wyspa. Herbert 2019

Wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta.

Od 5 sierpnia 2019 w Domu Słów i  na placu Litewskim w Lublinie można będzie oglądać  wystawę wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta. Wystawę – zatytułowaną „Nagła wyspa. Herbert 2019” – przygotowała Fundacja im. Zbigniewa Herberta, we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zbigniew Herbert pisał nie tylko wiersze i eseje, ale także rysował. Pozostawił prawie 300 szkicowników przechowywanych obecnie w Archiwum Herberta w Bibliotece Narodowej. Na wystawie zaprezentowany zostanie wybór kilkunastu rysunków i dziesięciu wierszy poety. W warstwie tekstowej ekspozycja jest dwujęzyczna – wiersze Herberta i wprowadzenie do wystawy przełożyła na angielski Alissa Valles (amerykańska poetka i tłumaczka polskiej poezji).

Więcej informacji:
http://teatrnn.pl/kalendarium/node/2810/nag%C5%82a_wyspa_herbert_2019