Spotkanie autorskie z Mariuszem Grzebalskim

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" i Dom Słów zapraszają na spotkanie autorskie z Mariuszem Grzebalskim.

Wystawa Litografii

Wystawa „Litografia. Z archiwum ASP w Łodzi” prezentuje wybór prac studentów i pracowników ASP w Łodzi. Archiwum Pracowni Litografii posiada zbiory prac realizowanych od początku lat 70 – tych.

Wystawa Typograficzna

Wystawa prac typograficznych, wykonanych w ramach działań warsztatowych w Izbie Drukarstwa, przez osoby w nich uczestniczące od 2008 do 2014r., najliczniejszą grupę stanowią afisze wykonane dla wydarzeń w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN". Są to prace wykonane na zabytkowych maszynach drukarskich z początku XXw. z wykorzystaniem oryginalnych krojów pism występujących w formie czcionek drewnianych i metalowych, elementy te stanowią wyposażenie pracowni typograficznej Domu Słów.