Wystawa Typograficzna

Wystawa prac typograficznych, wykonanych w ramach działań warsztatowych w Izbie Drukarstwa, przez osoby w nich uczestniczące od 2008 do 2014r., najliczniejszą grupę stanowią afisze wykonane dla wydarzeń w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN". Są to prace wykonane na zabytkowych maszynach drukarskich z początku XXw. z wykorzystaniem oryginalnych krojów pism występujących w formie czcionek drewnianych i metalowych, elementy te stanowią wyposażenie pracowni typograficznej Domu Słów.

Promocja książki

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprasza na promocję książki Tomasza Pietrasiewicza "Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie". 

Otwarcie Domu Słów

Dnia 3 października 2014 zapraszamy na otwarcie Domu Słów.

Chcielibyśmy podziękować Państwu za wspólne działania, zaprezentować nasz potencjał i zaprosić do dalszej przygody w budowaniu wspólnego Domu ze Słów.