80. rocznica śmierci Józefa Czechowicza

9 września 2019 r. upłynie 80 lat od tragicznej śmierci Józefa Czechowicza. Jak co roku zachęcamy mieszkańców Lublina do wspólnego upamiętnienia tej smutnej daty na Placu Czechowicza.
9 września 1939 roku o godzinie 9.30 miał miejsce jeden z tragicznych momentów w historii Lublina. Wtedy właśnie rozpoczęło się bombardowanie miasta przez Niemców, w wyniku którego zginęło około 1000 osób. Był wśród nich również Józef Czechowicz.

Na zdjęciu widzimy fragment pomnika Józefa Czechowicza. w kamieniu wyryte jest jego imię i nazwisko, napis poeta oraz data jego urodzin i śmierci. Spotkajmy się tego dnia w godzinach 9:30 - 12:30 pod Pomnikiem poety na Placu Czechowicza (obok poczty głównej) i w symbolicznym geście pamięci przeczytajmy jego wiersze.
Każdy uczestnik wydarzenia, który przeczyta wiersz, otrzyma pamiątkowy akcydens wykonany w Izbie Drukarstwa.