Lepiej to już było - happening wystawienniczy

Lepiej to już było
Anna Włodarska, Mateusz Grymek
happening wystawienniczy
wernisażu nie będzie!

9 czerwca, godz. 10.00 – 17.00
10 czerwca, godz. 10.00 – 14.00

Sztuka partycypacyjna, czyli…?
wykłady otwarte, prowadzenie Anna Włodarska
9 czerwca, godz. 16.00
10 czerwca, godz. 11.00

Miejsce:
Dom Słów, ul. Królewska 17 (wejście od podwórka)

Zapraszamy do współuczestniczenia w przearanżowaniu wystawy i do działań wobec prezentowanych prac.

„Lepiej to już było” jest propozycją działań trwających jedynie dwa dni, podczas których chcemy namówić potencjalnych odbiorców do pracy nad własnymi projektami (collage, zdjęcia), ale też do wspólnego przearanżowywania przestrzeni wystawienniczej. Jednocześnie jesteśmy gotowi do rozmowy o „wychodzeniu” poza galerię z obiektami, których specyfika zaciera granicę między działaniami artystycznymi a aktywizacją społeczności lokalnej (czy w ogóle istnieje taka granica?).
Wraz z prezentowanymi fotografiami, obiektami i realizacjami wideo pozostaniemy
do dyspozycji osób zwiedzających, odwiedzających, przychodzących, także zbłąkanych
i przypadkowych przechodniów. Przyświeca nam idea spotkania, nie zaś pozostawiania prac samych w przestrzeni, gdyż są one odzwierciedleniem naszych „JA” i jako takim powinniśmy im towarzyszyć, pozostając wraz z nimi do dyspozycji odbiorcy.

Sztuka partycypacyjna, czyli…?
Współpraca, współdziałanie, przestrzeń dialogu między twórcą a odbiorcą, wspólna kreacją, a może jest tak, jak powiedziała Claire Bishop w wywiadzie dla Dwutygodnika: To rodzaj strategii, poprzez którą ludzie stają się tworzywem dzieła artystycznego. (wywiad przeprowadzony w 2016 roku przez Iwo Zmyślonego).
Spójrzmy na rys historyczny działań z obszaru sztuki „współuczestniczącej” i zastanówmy się, czym też ona jest przede wszystkim punktu widzenia odbiorcy, ale też jaką rolę może spełnić.


Partner projektu: Dom Słów w Lublinie.

Anna Włodarska - współorganizator działań Stowarzyszenia Trzeci Teatr w Drodze oraz festiwalu Off Prezentacje Teatralne (Bydgoszcz), pracownik programowy Aletrnatywnej Sceny Teatralnej Klub Żak, Gdańsk (2003-2007) oraz współorganizator międzynarodowego festiwalu - Trójmiejskiej Korporacja Tańca. W tym samym okresie rozpoczęła współpracę z Janem Klatą jako jego asystent i dramatrug przy wybranych realizacjach: Trzy stygmaty Pamera Eldriga, Weź przestań, Oresteja, Szewcy u bram, Witaj/Żegnaj. Od 2008 roku również asystent  i dramaturg, producent przedstawień teatralnych oraz realizator własnych przedsięwzięć artystycznych (warsztaty, projekty muzyczne, projekty interdyscyplinarne) za dyrekcji Pawła Łysaka w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Od 2012 roku związana, (najpierw) jako studentka,  a obecnie jako współpracujący dydaktyk z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.  W tym czasie została inicjatorem i głównym pomysłodawcą ogólnopolskich projektów skierowanych do studentów Akademii Sztuk Pięknych (w całej Polsce) – projekt kuratorsko-wystawienniczy RE-AKCJE, plenery interdyscyplinarne oraz projekty badawcze. Koordynuje projekt Dotknij Teatru w Trójmieście. Realizuje własne działania z obszaru sztuk wizualnych oraz animacji kultury. Pracuje nad doktoratem o strategiach współczesnej scenografii. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (za wybitne osiągnięcia artystyczne).

Mateusz Grymek -  absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; w Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej prof. Zbigniewa Bajka, II Pracowni Interdyscyplinarnej dra hab. Zbigniewa Sałaja prof.ASP i dra hab. Grzegorza Sztwiertni prof.ASP oraz w Pracowni Fotografii 1 dr hab. Agaty Pankiewicz prof. ASP. Od 2016 roku doktorant na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (opiekun prof. Zbigniew Bajek). Założyciel i Przewodniczący Interdyscyplinarnego Koła Artystyczno-Naukowego IKAN na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2013 do 2016 roku Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego na Wydziale Malarstwa.  Od 2016 roku Przewodniczący Samorządu Doktorantów ASP w Krakowie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne 2015/2016, Marszałka Województwa Małopolskiego (Sapere Auso) 2015/2016. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, wideo oraz organizacją i aranżacją wystaw. Tworzy obiekty i instalacje. Zorganizował 3 wystawy indywidualne, 50 zbiorowych, uczestniczył w ok. 65 wystawach i pokazach zbiorowych.

Spotkanie z grupą Migamrap

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z grupą "Migamrap".

Termin: 24.05 (środa), godz. 19.00
Miejsce: Dom Słów, ul. Królewska 17 (wejście od podwórka)
Prowadząca: Agnieszka Krawiec

"Migamrap" to projekt, podczas którego wraz z głuchą i niedosłyszącą młodzieżą tworzymy rap w języku migowym. "Migamrap" to innowacyjny projekt z zakresu edukacji kulturalnej. Główny cel to zainteresowanie osób głuchych i niedosłyszących muzyką. Pierwsza edycja projektu była realizowana wraz z młodzieżą z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie. Druga edycja została przeprowadzona z osobami dorosłymi. Pomysłodawcą projektu "Migamrap" jest Piotr "Mleko" Miłkowski - operator, autor zdjęć do filmów dokumentalnych i reklamowych, dziennikarz, współwłaściciel East Studio.

Spotkanie realizowane jest w ramach programu "Inny Lublin".
kontakt: katarzyna.celewicz@tnn.lublin.pl

3. Inspiracje Po Lubelsku

Jesteśmy w Mieście Inspiracji. W mieście, którego bogata, wielowiekowa historia jest ciągle dopisywana przez nas, mieszkańców i bywalców Lublina. Każdy z nas ma ciekawą i ważną historię do opowiedzenia. Historię, która urzeka, inspiruje, daje nadzieję i wiarę we własne możliwości, poszerza pole widzenia i motywuje innych do działania.

„Inspiracje po lubelsku” to cykliczne wydarzenie, podczas którego ludzie związani z Lublinem opowiadają o swoich ważnych i kluczowych doświadczeniach życiowych i tym samym inspirują mieszkańców do bycia lepszymi i szczęśliwszymi ludźmi, do zmiany swojej lokalnej rzeczywistości oraz do podejmowania nowych wyzwań, które są początkiem ich osobistego sukcesu.
Przyjdź, posłuchaj najlepszych mówców i wyjdź z nowymi pokładami energii. Inspirujmy się!
Majowe, już 3. spotkanie, nosi tytuł: „Wyrwać się z Lublina? A po co?”.
- Czy Lublin to tylko przystanek na drodze do Warszawy, Krakowa czy Wrocławia?
- Czy w Lublinie można robić karierę i zarabiać duże pieniądze?
- Czy można NIE narzekać na Lublin, tylko wykorzystać jego potencjał do realizacji własnych planów?

O swoich doświadczeniach i sukcesach opowie Wam 4 prelegentów, którzy są najlepszym przykładem, że nie trzeba opuszczać Lublina, by osiągać sukces – swój mały, osobisty, lub też międzynarodowy.

Zapraszamy do Domu Słów 16 maja o godz. 18:00. Wejście znajduje się w podwórku kamienicy przy ul. Królewskiej 17. Wstęp wolny.