20 lat Teatru NN

Teatr NN 1990-2010

Teatr NN istnieje od 1990 roku. Był to rok wielkich zmian w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym Polski. Tak więc mimowolnie stał się rówieśnikiem tego, co się wtedy rozpoczynało. Pierwszą premierą Teatru były Wędrówki niebieskie pokazane 11 maja 1990 roku, w sali teatralnej, znajdującej się w Bramie Grodzkiej. Oczywiście twórcy tego przedstawienia: Witold Dąbrowski, Renata Dziedzic (obecnie Rzepecka), Grzegorz Linkowski, Tomasz Pietrasiewicz i Jerzy Raort nie byli ludźmi znikąd, którzy nagle postanowili przeyżyć przygodę z teatrem. Nasza przeszłość związana była z lubelskim teatrem studenckim końca lat 70. i lat 80., a doświadczenie tego teatru - dobre i złe - tkwiło w nas głęboko, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym przedstawieniem. Właśnie to złe doświadczenie, a dokładnie niezgoda i sprzeciw na nieprawdziwe życie w teatrze zapatrzonym tylko w siebie, leżało u źródeł powstania Teatr NN. [Ze wstępu]

 

 

 

Artystyczne i animatorskie działania w przestrzeni miasta związane z pamięcią

Jedną z charakterystycznych cech wielu artystyczno-animatorskich przedsięwzięć Ośrodka jest to, że dzieją się one w otwartych przestrzeniach miasta. Miasto jest doskonałą sceną do takich wydarzeń, tworząc dla nich naturalną scenografię. W wielu z tych działań chodziło o wydobycie z przestrzeni miasta - naznaczonej konkretnymi zdarzeniami - jej ukrytych czy też zapomnianych znaczeń.

Pierwszym artystycznym działaniem Teatr NN w przestrzeni miasta, które miało charakter widowiska było Oratorium "Poemat o mieście Lublinie" (1997). Rok później w opuszczonej kamienicy Grodzka 19 został zrealizowany projekt "Dom - Grodzka 19".  [Ze wstępu]

 

 

 

 

Czytanie Czechowicza (2001 - 2010)

To, że Czechowicz pojwił się na stałe w kręgu działań Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN", było zasługą Władysława Panasa. To z jego inicjatywy 10 września 1999 roku, w 60. rocznicę śmierci Czechowicza, w Ośrodku została zorganizowana sesja "Czytanie Czechowicza". Wzięli w niej udział, prezentując swoje teksty: Józef Fert (Czechowicz muzyczny), Paweł Próchniak (O "elegii uśpienia"), Andrzej Tyszczyk (Czechowicz i miasto). (...).

"Czytaniu Czechowicza" towarzyszyły zawsze jakieś dodatkowe działania czy to w przestrzeni miasta czy też w samym Ośrodku. O tym również jest ta publikacja - ale nie tylko. Postanowiliśmy pokazać w niej wszystko to, co w tym czasie udało się Ośrodkowi zrobić dla popularyzowania twórczości Czechowicza. Tak więc znajdziemy tu m.in. opisy kolejnych czechowiczowskich numerów "Scriptores" oraz opisy corocznego, nocnego spceru przez Lublin trasą Wędrowca z Poematu. [Ze wstępu]

 

 Animacja Sieci w programie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

W 2010 roku Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował projekt "Login: Lublin. Hasło: Lipiec80. Warsztaty animacji sieci". Działanie to mogło zaistnieć dzięki doświadczeniu Ośrodka przy tworzeniu portali oraz projektów internetowych.

W pierwszym rodziale książki przedstawiamy historię rozwoju internetu w Ośrodku, począwszy od roku 1997, i jego wpływ na sposoby tworzenia nowych narracji, opowiadających o pamięci. Również projekt "Warsztaty animacji sieci" był poświęcony konkretnemu wydarzeniu - Lubelskiemu Lipcowi '80 i bazował na doświadczeniu projektu "Henio na Facebooku", który został opisany w rozdziale drugim. [Ze wstępu]

 

 

 

 

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" dla aplikacji Lublin ESK 2016. Studium przypadku

Przedstawiony w książce materiał jest rodzajem raportu podsumowującego merytoryczny udział Ośrodka w powstawaniu aplikacji Lublina na konkurs ESK 2016. Można też analizować zaangażowanie Ośrodka w proces powstawania tej aplikacji jako pewnego rodzaju "studium przypadku". Dodajmy, że projekty zaproponowane przez Ośrodek do aplikacji uznaliśmy za dobry punkt wyjścia do budowania wizji rozwoju naszej instytucji na najbliższe lata oraz powiązania jej z powstającą strategią rozwoju kultury Lublina 2020. Mamy nadzieję, że efekty naszego trzyletniego zaangażowania w przygotowanie aplikacji nie zmarnują się. [Ze wstępu]

 

 

 

 

 

Edukacyjne i animatorskie działania w regionie lubelskim prowadzone przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" od wielu lat prowadzi w regionie lubelskim różnorodne działania nawiązujące do wielokulturowego dziedzictwa tego obszaru. Wymieńmy te najważniejsze:
- sesja "Dziedzictwa kulturowe Żydów na Lubelszczyźnie" (2001);
- "Zapomniana przeszłość - wielokulturowe tradycje Lublina i Lubelszczyzny" (2002-2004);
- "Ludzie - Miejsca - Środowiska" (2002-2003);
- "Środki Świata" (od 2002);
- "Kraniec nie znaczy margines" (2005);
- "Wirtualne miasteczko" (2011);
- "Ocalone losy" (2012);
- "Pojednianie przez trudną pamięć" (2012);
- "Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka" (2011, 2012). [Ze wstępu]