Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Dokument i reportaż w Lublinie: subiektywny kanon

  1. Subiektywyny kanon lubelskiego fotoreportażu
  2. Subiektywyny kanon lubelskiego reportażu prasowego
  3. Subiektywyny kanon lubelskiego reportażu radiowego
  4. Subiektywyny kanon lubelskiego reportażu telewizyjnego

 

Subiektywyny kanon lubelskiego fotoreportażu
Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

LublinJózef Czechowicz
Kolekcja zdjęć Czechowicza obejmuje lata trzydzieste XX wieku i stanowi  szczególny dokument dawnego Lublina i Lubelszczyzny. Czechowicz uwieńczył  między innymi na swoich lubelskich fotografiach Bramę Grodzką, Bramę Krakowską, Stare Miasto z uliczkami oraz nieistniejącą już dzielnicę żydowską.

 

 obejrzyj więcej

 

 

Ulice LublinaStefan Kiełsznia
Kolekcja zdjęć Kiełszni stworzona w okresie międzywojennym, dokumentująca ulice znajdujące się w śródmieściu Lublina: Nową, Lubartowską, Świętoduską, oraz ulice znajdujące się na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej: Kowalską, Szeroką, Krawiecką. Obecnie znanych jest 145 fotografii.

 

 obejrzyj więcej

Przedwojenny Lublin, Stanisław Magierski
Kolekcja zdjęć Magierskiego dokumentują przedwojenny Lublin – zmieniający się kształt miasta, w tym jego rzadziej fotografowane części, takie jak Wieniawa czy dolina rzeki Czechówki. Zdjęcia te, pochodzące głównie z lat 1934–1936, mają dziś ogromną wartość historyczną.

Przedwojenny Lublin, Max Kirnberger
Kolekcja zdjęć Maxa Kirnbergera została wykonanych w lubelskim getcie. Zdjęcia zostały zrobione około 1940 roku.

 

Odbudowa LublinaEdward Hartwig
Kolekcja zdjęć Edwarda Hartwiga z odbudowy Lublina.

Honoris causa Czesława Miłosza, Jan Trembecki
W 1981 roku wykonał obszerną dokumentację fotograficzną z wręczenia doktoratu honoris causa Czesławowi Miłoszowi w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, utrwalił także spotkanie mieszkańców miasta z Lechem Wałęsą

Lublin w PRL, Trembecki
Kolekca zdjęć dokumentujących  życie miasta, wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne.

Lublin, lata 70., Jerzy Marcinek
Kolekcja zdjęć miasta wykonana pod koniec lat 70. i na początku lat 80. XX wieku. Kolekcja liczy ponad 100 fotografii.

Grupa Zamek, Tadeusz Rolke
Kolekcja zdjęć Grupy Zamek.

 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Subiektywyny kanon lubelskiego dokumentu i reportażu prasowego
Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Od Nalewek do wieży Eiffla [Stary Lublin],  Samuel Loeb Shneiderman (1936)

Z tomu reportaży: o losach Żydów w okresie wielkiego kryzysu w Lublinie.

Dom przy ul. Radziwiłłowskiej, Jan Huszcza (1954)

 

Diabelskie piętno, Marian Brandys (1957)

Śladami Anny Langfus, Romuald Wisniewski (1966)

Nazywam się Pekosiński, Romuald Karaś (1977 )

Pożegnanie Taboru, Zdzisław Kazimierczuk (1968)

Przymiarka do tematu, Małgorzata Niezabitowska (1983)

Ślad Pawła Chromcewicza (1985)

Legenda tamtych lat, Franciszek Piatkowski (1985) 

Tam, gdzie diabeł pilnuje okowity, Zbyszek Miazga (1986)

 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Subiektywyny kanon lubelskiego reportażu radiowego
Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Traktat o czasie, Janusz Weroniczak (1964)

Tryptyk o niekochanych, Kazimierz Dymel (1972)

Ballada o Wrotkowie, Małgorzata Sawicka (1977) 

Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS, Danuta Bieniaszkiewicz, (1978)

Mój Lublin, Janusz Danielak (1987)

  • Zygmunt Mikulski wspomina dzieciństwo i młodość w przedwojennym Lublinie
  • Henryk Gawarecki wspomina swoje życie
  • Autobiografia dyr. Muzeum Wsi Lubelskiej, rodowitego Lublinianina Mieczysława Kurzątkowiskiego

Człowiek i styl, Małgorzata Sawicka (1997)

Księga złoczyńców, Małgorzata Sawicka  (2001)

Premier Regina z miasta LublinaAnna Kaczkowska (2002 )

Też chcę być Małyszem, Mariusz Kamiński, (2003)

Chłopców z wygnanki, Monika Hemperek, Katarzyna Michalak (2005)

Niebieski płaszczyk, Katarzyna Michalak (2006)

 Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Subiektywyny kanon lubelskiego reportażu telewizyjnego
Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Obrazek turystyczny, autor nieznany

Najkrótszy film o Lublinie. Jan Magierski

 

Magiczne Miasto, Natasza  Kurczuk-Ziółkowska

Ulicami Lublina, Marek Wyszkowski

Krakowskim Przedmieściem, Marek Wyszkowski