Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN
Wybory 4 czerwca 1989

Wybory 4 czerwca 1989

W roku 2014 obchodzimy 25-lecie niezwykle ważnych wydarzeń dla całej Europy. Na początku 1989 roku doszło w Polsce do obrad Okrągłego Stołu, w czasie których rozmawiała władza i opozycja. Otworzyło to drogę do wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Dzięki temu, że ludzie poszli wtedy głosować, nastąpił bezkrwawy koniec komunizmu w Polsce. Był to wielki tryumf „Solidarności”. To wtedy też „duch wolności” ruszył z Polski i przeszedł przez inne europejskie kraje będące pod rządami komunistów.

Czytaj więcej

Urny 2014

Urny 2014

W dniu 4 czerwca 2014 roku, czyli 25 lat po tamtych pamiętnych wyborach, zostanie ustawiona na placu Litewskim w Lublinie (tak jak 5 lat wcześniej) instalacja artystyczna zbudowana z pudeł – urn wyborczych. Będzie ich 170, tyle ile było wtedy w Lublinie komisji wyborczych.

To symboliczne działanie w przestrzeni miasta ma przypomnieć, że to co się stało 4 czerwca 1989 roku jest dziełem tych wszystkich, którzy poszli wtedy głosować.

Czytaj więcej

„Scriptores”

Najnowszy, 43. numer „Scriptores” poświęcony jest wyborom z 4 czerwca 1989 roku widzianym z lokalnej – lubelskiej – perspektywy. Oczywiście nie koncentrujemy się tylko na tym jednym dniu. Staramy się opowiedzieć i o czasie poprzedzającym wybory, i o początkach transformacji, która zmieniła Polskę. W tworzonej przez nas historycznej narracji punktem odniesienia są wspomnienia świadków i uczestników tamtych wydarzeń, wśród których znaleźli się zarówno politycy, jak i zwykli obywatele.

Czytaj więcej