Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN
Scriptores nr 43. Lublin – polska transformacja 1989–1991

Scriptores nr 43. Lublin – polska transformacja 1989–1991

43. numer „Scriptores” poświęcony jest wyborom z 4 czerwca 1989 roku widzianym z lokalnej – lubelskiej – perspektywy. Oczywiście nie koncentrujemy się tylko na tym jednym dniu. Staramy się opowiedzieć i o czasie poprzedzającym wybory, i o początkach transformacji, która zmieniła Polskę. W tworzonej przez nas historycznej narracji punktem odniesienia są wspomnienia świadków i uczestników tamtych wydarzeń, wśród których znaleźli się zarówno politycy, jak i zwykli obywatele.

Czytaj więcej