Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Warsztaty

Ideą “Innego Lublina” jest uspołecznienie i programy edukacyjne polegające na budowaniu empatii i solidarności z osobami w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo symbolicznym dla naszej instytucji („Domu Słów”) jest to, że znajduje się w samym środku zdegradowanego śródmieścia Lublina, wymagającego działań nie tylko związanych z odbudową, ale również odnoszących się do mieszkających tu ludzi (często bezrobotnych, biednych, uzależnionych). Obok „normalnego” Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, na marginesie życia społecznego, wielokrotnie bez nadziei na przyszłość. Wszystkie te osoby ze swoim trudnym życiem i losem współtworzą – często przez nas niedostrzegany “Inny Lublin” - inny czyli inaczej postrzegany, z innej perspektywy.

Książka "Codzień" jest wynikiem współpracy młodych lubelskich twórców z autystami. Aby powstała ta opowieść artyści spotykali się z autystami, rozmawiali, tworzyli, poznawali się, obserwowali. Dzięki tej szczerej relacji udało się dotrzeć do skrytek osób z autyzmem. 

Warsztaty podczas projektu miały nas nauczyć przede wszystkim wrażliwości na drugiego człowieka, i to uczyniły. Spotkania z osobami autystycznymi to okazja do tego, żeby się nie bać - nie bać drugiego człowieka, nie obawiać się zranienia go wynikającego z niewiedzy.

Warsztaty z osobami autystycznymi były wspaniałym doświadczeniem. Z każdego spotkania wychodziłam z głową pełną przemyśleń i refleksji. Nigdy wcześniej nie miałam styczności z takimi osobami. Osoby autystyczne wymagają cierpliwości i wyrozumiałości. Przebywanie z takimi osobami uczy pokory. Są to niesamowicie ciekawi, acz specyficzni ludzie, którzy mimo poukładanego od A do Z dnia, potrafią zaskakiwać. Są nieprzewidywalni w swojej przewidywalności.

Na początku nie wydawało mi się, że temat społeczny, temat problemu autyzmu może być tak interesujący. Projekt otworzył oczy i na pewno dzięki niemu udało mi się wynieść wiele doświadczenia do swojego warsztatu. Pokazał, że należy być twórcą świadomym, przygotowanym do zmierzenia się z każdym tematem.


W ramach projektu odbył się cykl warsztatów artystycznych:

a) warsztat twórczego pisania – zajęcia z wykorzystaniem metody creative writing: uczestnicy zapoznali się ze tematem pisarstwa autobiograficznego oraz podjęli własne próby literackie, inspirowane tą tematyką. Warsztaty prowadził Maciej Tuora.
b) warsztaty plastyczne - zajęcia podczas, których uczestnicy poznali różne techniki plastyczne pobudzające kreatywności i ćwiczyli zdolności manualne. Warsztaty prowadziła Ola Cieślak. 
c) warsztaty książki obrazkowej – zajęcia w ramach, których uczestnicy pod okiem profesjonalistów stworzyli książkę obrazkową na podstawie tekstów napisanych podczas warsztatów twórczego pisania. Warsztaty prowadziła Iwona Chmielewska.

Projekt jest realizowany w ramach programu "Inny Lublin".  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.