Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

Koordynacja regionalna ORE

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN jest koordynatorem regionalnym na woj. lubelskie programu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów.

Program realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Koordynacja regionalna ORE

Spis treści

[RozwińZwiń]

Program "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów"

W ramach programu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów ORE jest organizatorem:

 • seminariów edukacyjnych dla nauczycielek i nauczycieli z Polski prowadzonych we współpracy z Instytutem Yad Vashem w jego siedzibie w Jerozolimie (szkolenie w zakresie nauczania o Holocauście oraz szeroko pojętej tematyki polsko-żydowskiej);
 • dwuewtapowych seminariów edukacyjnych Bliżej Siebie dla nauczycielek i nauczycieli z Polski i Izraela, odbywających się w Sulejówku i w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie (spotkania nauczycieli z obu krajów służące wspólnemu przygotowaniu programu wizyty młodzieży z Izraela w Polsce);
 • szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli w Sulejówku oraz w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, a także konferencji i szkoleń lokalnych organizowanych przez koordynatorów regionalnych (spotkania służące wymianie doświadczeń nauczycielek i nauczycieli zajmujących się tematyką spotkań polsko-izraelskich oraz pogłębieniu wiedzy merytorycznej).

 

Koordynatorką programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów" w ORE jest Anna Różańska.

 

 

Współpraca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie

W ramach dotychczasowej współpracy Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN z ORE i Yad Vashem odbyło się szereg wydarzeń:

2008

Wizyta studyjna ekspertów z Instytutu Yad Vashem w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN

2009

Wizyta studyjna pracowników Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Instytucie Yad Vashem

2010

Nawiązanie formalnej współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie; koordynacja regionalna młodzieżowych spotkań polsko-izraelskich w ramach programu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów

2011

Uczestnictwo w polsko-izraelskim seminarium Bliżej siebie jako koordynator regionalny spotkań polsko-żydowskich w ORE w Sulejówku

2012

Prezentacja Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na 8th International Conference on Holocaust Education w Instytucie Yad Vashem

2013

2014

2016

 • Uczestnictwo w szkoleniu dla koordynatorów regionalnych „Zachować pamięć” w Fundacji Borussia w Olsztynie
 • Uczestnictwo w szkoleniu dla koordynatorów regionalnych „Śladami Pamięci” w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • Realizacja projektu Lublin. Pamięć Zagłady

2017 

2018

 

Każdego roku młodzież ze szkół w Lublinie i na Lubelszczyźnie, które uczestniczą w programie Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów bierze udział w wydarzeniach upamiętniających zagładę społeczności żydowskiej. Bierze udział w upamiętnieniu likwidacji getta na Podzamczu, żydowskiej ochronki dla dzieci oraz pisze listy do Henia. Angażuje się wraz z dorosłymi odbiorcami działań edukacyjnych w warsztaty i projekty poświęcone tematyce historii i kultury Żydów oraz Zagłady.

 

Korzyści dla nauczycielek i nauczycieli ze współpracy Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji:

 • możliwość współpracy z Instytutem Yad Vashem na mocy umowy między polskim i izraelskim MEN w ramach programu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów
 • wsparcie w procesie rekrutacji nauczycieli na seminaria organizowane w ramach programu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów
 • możliwość udziału nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek, afiliowanych przez MEN
 • możliwość nawiązania współpracy partnerskiej ze szkołą w Izraelu
 • organizacja spotkań polsko-żydowskich w szkołach w Polsce pod patronatem MEN, w ramach programu ORE Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów

 

Zapraszamy do kontaktu z nami!