Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

Herbert 2019

„Nagła wyspa. Herbert 2019" wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta.

W dniach 5-30 sierpnia 2019 na placu Litewskim w Lublinie można było oglądać plenerową wystawę wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta. Wystawę – zatytułowaną „Nagła wyspa. Herbert 2019” – przygotowała Fundacja im. Zbigniewa Herberta, we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Herbert 2019
Wystawa wierszy i rysunków Zbigniewa Herberta. Fot. Joanna Zętar

Wystawa „Nagła wyspa. Herbert 2019”

Zbigniew Herbert pisał nie tylko wiersze i eseje, ale także rysował. Pozostawił prawie 300 szkicowników przechowywanych obecnie w Archiwum Herberta w Bibliotece Narodowej. Na wystawie prezentowany był wybór kilkunastu rysunków i dziesięciu wierszy poety. W warstwie tekstowej ekspozycja była dwujęzyczna – wiersze Herberta i wprowadzenie do wystawy przełożyła na angielski Alissa Valles (amerykańska poetka i tłumaczka polskiej poezji).

„Zbigniew Herbert miał dar patrzenia na świat przenikliwie i czule. Wystawą jego wierszy i rysunków chcemy o tym przypominać i jednocześnie chcemy zachęcać do podążania za spojrzeniem poety. Pierwszą wersję wystawy prezentowaliśmy w sierpniu zeszłego roku w galerii plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie. Teraz wiersze i rysunki Herberta pojawią się na placu Litewskim w Lublinie. W ten sposób to, co nam pokazał i pozostawił Herbert, raz jeszcze zagości w centrum ważnego europejskiego miasta, w miejscu, w którym codzienność spotyka się z tym, co niecodzienne i świąteczne. Zapraszamy na spotkanie z Herbertem w samym sercu Lublina – miasta Unii Lubelskiej i Lubelskiego Lipca ‘80, ale też miasta poetów, zwłaszcza Czechowicza, który dla Herberta był bardzo ważny” – powiedziała Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

„Poezja Herberta jest wolnością słów, jest słowem właściwie użytym – warto przy niej obstawać. Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów udręczonych i ogłupiałych, warto słuchać wierszy autora Napisu, warto wsłuchiwać się w ich słowa: wolne, odważne, brzmiące mocno i czysto, konieczne – jak oddech” – napisał we wprowadzeniu do wystawy prof. Paweł Próchniak, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Koncepcję wystawy oraz wybór i układ wierszy przygotował Paweł Próchniak.

Projekt graficzny ekspozycji przygotowała Joanna Bizior.

Organizatorem wystawy była Fundacja im. Zbigniewa Herberta, a jej partnerami Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Urząd Miasta Lublin i Biblioteka Narodowa.

Wystawę dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2019”.

Wystawa była eksponowana na placu Litewskim w dniach 5-30 sierpnia 2019 roku.

 

Wystawa „Nagła wyspa: Herbert 2019” była równolegle eksponowana w Domu Słów, gdzie była już prezentowana podczas Festiwalu Miasto Poezji.

 

„Wieczór między wierszami”

Ekspozycji w przestrzeni miasta towarzyszyło spotkanie połączone z otwarciem wystawy „Wieczór między wierszami”, które odbyło się 11 sierpnia 2019 roku na placu Litewskim. W spotkaniu wzięli udział: Maria Dzieduszycka – prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta, Paweł Próchniak – historyk literatury i krytyk literacki, członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta, Marek Zagańczyk – pisarz, eseista, redaktor. Spotkanie poprowadziła Joanna Zętar.

 

 

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja katalogu wystawy, którego forma nawiązuje do notesów-szkicowników Zbigniewa Herberta oraz akcja „Podaruj wiersz” i działanie w przestrzeni miasta zatytułowane „Rozsypana antologia”.

Katalog wystawy

Katalog zawiera wiersze i rysunki prezentowane na wystawie „Nagła wyspa. Herbert 2019", a także tekst wprowadzający do wystawy autorstwa Pawła Próchniaka oraz informację dotyczącą działań Fundacji im. Zbigniewa Herberta przygotowaną przez Marię Dzieduszycką. Koncepcję katalogu opracował Paweł Próchniak, projekt graficzny Joanna Bizor. Za druk i oprawę było odpowiedzialne Wydawnictwo „Pasaże".

 

Akcja „Podaruj wiersz”

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił. Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla tej akcji. Udział w niej polega na wybraniu wiersza dla konkretnej osoby, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej karcie papeterii, a następnie podarowaniu tego przepisanego wiersza wybranej osobie.

Więcej o akcji „Podaruj wiersz”: http://www.fundacjaherberta.com/aktualnosci/item/566-przepisz-podaruj-29-maja-1-pazdziernika-2019

W dniu 11 sierpnia uczestnicy akcji „Podaruj wiersz” przepisywali wiersze Zbigniewa Herberta dla Fundacji „Projekt Starsi" z Warszawy oraz dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Kalina" w Lublinie.

 

Działanie zatytułowane „Rozsypana antologia” było ulotnym i nieinwazyjnym „wpisaniem” trzech wierszy Zbigniewa Herberta w przestrzeń Lublina.

Ponadto wiersz Zbigniewa Herberta „Tkanina” został umieszczony na podstopnicach schodów w Zaułku Władysława Panasa.

 

 

 

Opracowała: Joanna Zętar